Zoeken
 


Zeer ernstige crisisdreiging

Laatste wijziging: donderdag 19 februari 2009 om 20:50, 2130 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 19 februari 2009


crisis_management

De crisisdreiging neemt buitengewoon ernstige vormen aan. Tal van landen in Oost-Europa staan aan de financiële rand van de afgrond. Dat geldt ook voor diverse Zuid-Amerikaanse landen en voor verschillende Amerikaanse staten. En ook in Europa neemt de crisis ontzagwekkende vormen aan. Engeland staat er bijvoorbeeld al heel slecht voor. De kans is zeker aanwezig dat het totale financiële systeem in elkaar stort. De gevolgen hiervan zijn volstrekt onvoorspelbaar, en kunnen zeer dramatisch zijn.

De afgelopen dagen heb ik me in deze crisissituatie verdiept. Tal van deskundigen waarschuwen voor de zeer ernstige situatie. Het is nog maar de vraag of het huidige financiële systeem wel overeind zal blijven. De gevolgen zullen gigantisch zijn. Het aantal werklozen zal zeer sterk stijgen en steeds meer overheden zullen in geldnood komen. De signalen uit tal van bedrijfstakken zijn inktzwart. De transportsector valt stil, de bouw is ingestort en de autosector kraakt en kreunt om er enkele te noemen. Onlangs werd bekend dat vorig jaar herfst het financiële systeem al een keer enkele uren verwijderd was van een totale wereldwijde ineenstorting. Door razendsnelle ingrepen kon die ramp nog worden afgewend.

Hoe moeten we de huidige situatie beoordelen? Mijn advies is: laten we er maar rekening mee houden dat de situatie nog aanzienlijk verslechtert. En waar dat op uitloopt, is totaal onzeker. We hopen en bidden dat het nog mee zal vallen, maar het is niet uitgesloten dat het financiële systeem eraan gaat. Dat zal grote onrust veroorzaken. Hoe moeten we deze situatie in bijbels licht zien? Al een keer eerder noemde ik in dit verband Openbaring 17 en 18, over de val van Babylon, Ik geloof dat Babylon ook staat voor het Ecomische en Financiële Wereldsysteem. In een uur zal Babylon in elkaar storten. En eind vorig jaar gebeurde dit bijna. Het hele systeem kan in een ogenblik in elkaar storten. Ik ben ervan overtuigd dat we in de eindtijd leven, de tijd die direct voorafgaat aan de wederkomst van de Here Jezus. Het zal een zware tijd zijn, waarin de antichrist op het toneel zal verschijnen. Ik verwacht dat dit zal gebeuren op het moment van ernstige crisis. We zouden wel eens dicht bij dit moment kunnen zijn.

Ik schrijf dit niet om paniek of onrust te veroorzaken, maar wel om u te doordringen van de ernst van de huidige situatie. Meer dan ooit komt het er nu op aan dat we ons vertrouwen niet stellen op ons banksaldo, onze baan, ons mooie huis of waar dan ook op. Al deze bezittingen zijn zeer betrekkelijk en kunnen opeens wegvallen of verdampen. Wie op Hem zijn vertrouwen stelt, is als degene die zijn huis bouwt op de rots. Wanneer de storm en de golven komen, blijft dat huis overeind. Maar het huis dat op de zandgrond is gebouwd, zal ten onder gaan wanneer de storm en het golven er overheen slaan (Mattheus 7:24-27, de Bergrede).

Het is heel begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken in deze tijden van grote onzekerheid. Daarom wees ik u op de Bergrede, waar de Here Jezus in Mattheus 6 zegt dat we niet bezorgd hoeven te zijn. Hij kent ons, Hij weet wat we nodig hebben en Hij zal voor ons zorgen. ‘Maar zoekt wel eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid’. Laten we ons vertrouwen stellen op Hem alleen. Niet als een vlucht uit de werkelijkheid, maar als een ultieme verzekering voor de toekomst. Op Hem kunnen we aan. Hij zegt: ‘Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten’ (Hebreeën 13:6).Bron: weeswaakzaam

Voeg toe aan: