Zoeken
 


De eerste mens en zijn missie - achttien oerrassen en de slaven

Laatste wijziging: dinsdag 25 augustus 2009 om 21:03, 3572 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 25 augustus 2009

 

2. Spiritual School of Ascension: 18 Oerrassen en de slaven

Alle mensenrassen op aarde zijn in laboratoria gekweekt en zonder toestemming van het bewustzijn van de planeet Aarde op haar oppervlak 'uitgezet.' Vervolgens heeft menselijk DNA te lijden gehad onder de verschillende vallen in vibratie en bewustzijn, zowel door genetische manipulaties als door atoomrampen. Nu vibreert de wereldbevolking op zo'n laag bewustzijnsniveau dat er van bezieling en contact met je hoger zelf geheel geen sprake meer is, tot je aan je ascensieproces begint.

De eerste 18 oerrassen zijn roodbloedig en door Sirius op aarde gezaaid. Sirius was in staat van oorlog met de Pleiaden en wilde weten welke DNA-combinaties hier op aarde konden overleven. Dit voor het geval ze moesten uitwijken naar een andere planeet.

Deze 18 groepen proefkonijnen werden zo ver uit elkaar gezaaid dat ze aanvankelijk geen onderling contact hadden. Van deze 18 rassen zijn er 11 uitgestorven; 7 oerrassen overleefden de proef. Dat betreft het Tibetaanse, Polynesische en Afrikaanse ras; de Noord-Amerikaanse indianen (wiens DNA later is vermengd met DNA van de Anu om het slavenras te vormen), de Zuid-Amerikaanse Indianen; de Aboriginals en de Inuit (Eskimo's).

Uiteindelijk wist Sirius aan de Pleiaden te ontsnappen door een zeer onvolledige ascensie naar de vijfde dimensie te forceren, met achterlating van zijn schaduwen en karmische patronen op 24 planeten, waarvan de aarde er een was.

In dit scenario is de mens op aarde een ongewenste indringer die hier eigenlijk niets te zoeken heeft. Later kwamen daar nog meer indringers bij: de blauwbloedige Anu, die met wisselende agenda's slaven kweekten. Aanvankelijk vooral als werkkrachten in de goudmijnen, en als bedienden voor in hun paleizen. Na de grote overstromingen toen de aarde nog verder in vibratie daalde en de Anu met hun gezondheid gingen kwakkelen, besloot Merduk om zijn praktijken volledig te richten op levensverlenging op het fysieke vlak. De slaven werden daarbij als leveranciers van levensenergie gebruikt. (Zie ook: Anunnaki, Nephilim)

Door genetische manipulaties, het omleggen van energiestromen, door webben en betoveringen op etherisch vlak aan te leggen en door tijdzones te manipuleren, konden de Anu hier veel ouder worden dan anders het geval was geweest. Het was een vorm van overleven direct ten koste van levensvormen die ze als minderwaardig beschouwden; in het begin werden de slaven gekweekt in laboratoria, behandeld als vee en gehouden in kooien, net als kennels voor honden of stallen voor paarden zoals we die nu kennen. Deze gedachtevormen zijn dus nog steeds volop in onze cultuur aanwezig en dienen als basis voor de inrichting van onze pluim- en veeteelt; flats, opgestapelde appartementen en rijtjeswoningen zijn de moderne slavenhuisjes.

Informatie over etherische ingrepen en manipulaties op het niveau van de bovenziel om energie van andere levensvormen te 'oogsten' is voor velen moeilijk verteerbaar. Dat komt omdat de New Age beweging is geprogrammeerd met het idee dat al het goede van boven komt, dat engelen altijd te vertrouwen zijn en hogere dimensies van ons wezen geen corruptie kennen.

Charmante goeroes

Merduk (Hades) was een zwarte magiër, en als zodanig de stamvader van vele hedendaagse westerse spirituele 'goeroes'. Zeus is stamvader van de 'managementgoeroes' uit de financiele wereld van macht. Van uitgekiende manipulaties op het niet-fysieke vlak bedient men zich in de politiek, de reclamewereld en de media doorlopend.

De technieken van de Anu vallen uiteen in twee grote categorieën. De eerste is gericht op het omzeilen van karmische of spirituele wetten, door de niet-functionele patronen en de verdichting die ontstaat in je energieveld na onwettige praktijken af te wentelen op de slaven en de oerrassen. Hierdoor werden uiteindelijk alle rassen op aarde ziek en steeds minder oud.

De tweede serie methoden heeft te maken met het omkeren en omleggen van seksuele energiestromen. Toen de slaven werden gekweekt om energie aan de Anu te leveren, werden ze aangemoedigd om te trouwen en zich snel te vermenigvuldigen. Dit is de geheime agenda achter het 'gaat heen en vermenigvuldigt u.' Wanneer echtparen seks hadden kon de energie die ze opwekten met behulp van een matrix, een web van etherische kanalen, worden geoogst. Sinds deze ingrepen zijn zuivere seksuele uitwisselingen tussen mannen en vrouwen op aarde niet meer mogelijk geweest.

Van de 'godenfamilie' waren het vooral Zeus en Innana (Aphrodite) die in seks waren geïnteresseerd. Zeus' energiestromen werden geblokkeerd bij zijn lenden en tweede chakra zodra hij op aarde was aangekomen, met als gevolg dat die energie in zijn bekkengebied bleef hangen en een uitweg moest vinden. Dat was de eerste man die hier op aarde zijn geslachtsdeel achterna liep en hij heeft voor heel wat nakomelingen gezorgd.

Hoofddoekjes

Zeus had een soort vliegtuigje waarmee hij de naburige bossen afkamde op zoek naar een plaatselijke schone. Wanneer hij de lange haren van een vrouw in de wind zag wapperen, landde hij snel om haar aan te randen. De vrouwen kregen door dat hij vanuit de lucht op hun haren lette en gingen hoofddoeken dragen, waardoor ze vanuit daarboven niet snel van de mannen te onderscheiden waren.

Ook Innana lustte er wel pap van en zij versleet de ene jonge knappe kerel na de andere, waarbij ze vooral op hun levensenergiestroom kon intappen om haar eigen leven te verlengen. Uiteindelijk koos ze elk jaar een andere man uit de slavenbevolking uit om pontificaal mee te trouwen, met alle overdreven flauwekul eromheen die door de hedendaagse nakomelingen van Innana nog steeds wordt gewaardeerd. Innana was geobsedeerd met een jeugdig uiterlijk, was verslaafd aan de pillen en lijdde aan achtervolgingswaanzin. Uiteindelijk vermoordde ze haar laatste twee echtgenoten nog voor het jaar om was en toen stonden de knappe gespierde mannen uit de slavenbevolking niet meer voor haar in de rij.

Zeus had een project opgezet: een sekspretpark zo groot als Disneyland. Merduk werkte mee door slaven te kweken die hier aan het werk werden gezet. Innana zorgde voor een gedegen tantra-opleiding in haar tempels, zodat de vastzittende energie van bezoekers uit de Pleiaden en Orion professioneel kon worden ontladen. Zeus hield ervan om zijn bezoekers in het park te laten verleiden en dan allerlei voor hem zeer gunstige zakelijke deals met hen af te sluiten.

Deze archetypische patronen worden nog steeds uitgespeeld... Volgens de SSOA zitten we ook vandaag nog met deze erfenis, want mensen met genetisch materiaal van de Anu in hun DNA kunnen intappen op het energieveld van de nakomelingen van de slaven of hun schaduwen bij hen dumpen. Allerlei energetische patronen die ooit door de Anu en hun slaven op gang zijn gebracht, blijven zich in eindeloos herhalen in een karmische archetypische dans, omdat we als mensheid niet in staat zijn geweest deze patronen te doorbreken.

Voor lichtwerkers en New Agers die zich graag beroepen op het 'wat je zaait zal je oogsten' principe, is het moeilijk te verkroppen dat het afwentelen van karma (in het Engels: karmic deferment of karmic delay) in onze wereld inderdaad mogelijk is. Zelfs al voelen we dat we soms worden opgezadeld met problemen of rommel die niet van ons is...

Originele bron: www.ascensie.nl



Bron: aquariusage

Voeg toe aan: