Zoeken
 


Vrije energie voor iedereen

Laatste wijziging: dinsdag 20 oktober 2009 om 11:44, 4395 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 20 oktober 2009

Het is zover: de "motor die loopt op water" is een feit. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar de praktijkresultaten spreken boekdelen. HIJ WERKT! Het is nu tijd om de volgende stap te gaan zetten. Vrije energie wordt voor iedereen vrij beschikbaar!

Nu al gemiddeld 50% minder brandstofverbruik en CO2 uitstoot
In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het ontwikkelen en optimaliseren van een waterbrandstofcel voor benzine en dieselmotoren. De waterbrandstofcel loopt op gedestilleerd water en reduceert het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot met 30-70%.

De kosten voor de brandstofcel voor een personenauto bedragen inclusief de professionele inbouw circa € 1.500,- exclusief BTW. Een eenvoudige rekensom laat zien dat deze eenmalige investering zich terug laten verdienen in 25.000 kilometer. Doordat de brandstofcel nagenoeg onderhoudsvrij is en geen bewegende delen bevat is de levensduur ervan nagenoeg onbeperkt. Het is mogelijk deze cel over te bouwen in een volgende auto.

100% vrije energie voor thuisgebruik
Uit onderzoek blijkt dat door optimalisatie van de brandstofcel het mogelijk is dat motoren 100% op water lopen. Momenteel wordt gewerkt aan een kwalitatieve oplossing voor thuisgebruik. De prognose is dat de kosten voor een volledig integraal systeem voor thuisgebruik circa € 3.500,- gaan bedragen. In dit systeem worden de brandstofcel, de generator en de productie van gedestilleerd water aan elkaar gekoppeld in een onderhoudsvrij systeem. De generator levert voldoende energie voor alle functies in en om het huis.

Tegenwerking of medewerking vanuit bedrijfsleven en politiek?
Het is natuurlijk op zich verwonderlijk dat deze technologie die al jaren bekend is en nog niet wereldkundig en voor iedereen bereikbaar is gemaakt. Wij erkennen dat er grote strijdige belangen bestaan bij de energieleveranciers. In de praktijk zijn de laatste jaren veelbelovende initiatieven monddood gemaakt of door middel van octrooirecht aan de bevolking onthouden.
De schade die onnodig is veroorzaakt aan de natuur is een schandelijk feit. Wij beschouwen dit als een misdaad tegen de mensheid en natuur.

Dit nieuws gaat naar buiten! Deze waarheid mag niet langer worden genegeerd door het bedrijfsleven en de politiek. Het is in het belang van iedereen dat wij onze maatschappij onafhankelijk wordt van olie en gas. Vrije energie maakt de mens vrij. Vrije energie heeft geen CO2 uitstoot .

Vrije energie maakt alles voor iedereen betaalbaar
Het doel is dat vrije energie volledig kosteloos wordt. Veel maatschappelijke en technologische innovaties worden hierdoor mogelijk. Wanneer we kijken naar de producten om ons heen, dan blijkt dat de kosten van de grondstoffen vaak slechts 10% bedragen maar dat de kosten voor energie 90% zijn. Dit zet men aan het denken!

Bundeling van krachten
Vrije energie voor iedereen is één van de thema's waar Nieuw Bewust Nederland zich op gaat richten. NU is de tijd om al deze thema's aandacht te geven. Vrije energie is de basis om alle grote veranderingen te realiseren die maatschappelijk noodzakelijk zijn.

Inmiddels hebben zich veel mensen gemeld die kunnen bijdragen om vrije energie voor iedereen beschikbaar te maken. In het hele land zijn er mensen die werkzame modellen hebben. Wij willen alle mogelijkheden onderzoeken en alle kennis samenbrengen om tot een kwalitatief en financieel aantrekkelijk product te komen. Wij doen hierbij een oproep aan alle mensen die essentiële informatie en een werkend model hebben ontwikkeld. Naast de brandstofcel willen we ook alle kennis op het gebied van flux-switching en magneetmotoren samenbrengen zodat de productie van werkende modellen ontwikkeld kan worden.

 Ja, ik kan iets bijdragen aan de realisatie van vrije energie voor iedereen >>

Wie wil ons helpen om de productie van de brandstofcellen te professionaliseren?
De brandstofcellen die wij werkend hebben gezien, zijn kleinschalig en vanuit particulier initiatief gebouwd. De ontwikkeling van de brandstofcellen, waarvoor inmiddels een wachtlijst bestaat, is toe aan de volgende fase. We zoeken voor de professionalisering van de productie een investeerder. Hierbij geven we nadrukkelijk aan dat de investeerder de intentie dient te hebben om de brandstofcel voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken. Voor investeerders is een uitbreid informatiepakket en een werkende brandstofcel ter beschikking.

Ja, ik wil een brandstofcel in mijn auto en mijn huis
De brandstofcel voor de auto is nu al voor iedereen bereikbaar. Indien je interesse hebt in de brandstofcel voor jouw auto, laat het ons weten

 Ja, ik wil een brandstofcel in mijn auto >>

Bijeenkomst en demonstratie vrije energie
Nieuw Bewust Nederland bereidt een bijeenkomst voor waar we de brandstofcel graag demonstreren en we samen nadenken over hoe we vrije energie voor iedereen bereikbaar kunnen maken. Indien je op de hoogte gehouden wilt worden over wanneer en waar we samen komen, dan horen we het graag van je.

 Ja, ik wil graag de bijeenkomst en demonstratie bijwonen >>

 Bron: nieuwbewustnederland

Voeg toe aan: