Zoeken
 


Griekse hervormingen verbieden volgend jaar contant geld vanaf € 1.500

Laatste wijziging: woensdag 17 februari 2010 om 13:19, 2366 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 17 februari 2010

GRIEKENLAND: CONTANT GELD VERBODEN VANAF 2011 (vert.).

Athene, 9 februari (Reuters) - Griekenland schetste dinsdag de grote lijnen van het inkomensbeleid voor de publieke sector en een belastingshervormingswet, als onderdeel van een door de EU aanbevolen aanpak om staatsinkomsten te verhogen en zijn enorme schuld te verlagen.

De griekse minister van Financiën George Papaconstantinou maakte tijdens een persconferentie de volgende opmerkingen:

Gevolgen van hervormingen

"De totale opbrengst van ons inkomensbeleid zal liggen rond de 800 miljoen euro."

EU

"EU-partners en -markten zullen nauwgezet toezicht houden op de uitwerking van onze belastingaanpak, ik denk dat de reactie positief zal zijn. De maatregelen die we hebben aangekondigd zullen worden uitgevoerd."

Tijd voor verandering

"Het is tijd voor ingrijpende wijzigingen, het land kan het zich niet veroorloven om nog langer te wachten."

Belasting

"Vanaf 1 januari 2011, zal iedere transactie boven 1.500 euro tussen natuurlijke personen en bedrijven, of tussen bedrijven, niet als legaal worden beschouwd als het contant wordt afgehandeld. Transacties moeten via overboekingen of met credit cards worden verricht."

"Met de nieuwe belastingschaal, komt er een verschuiving van de last van lage- en middeninkomens naar hoge inkomens."

"Er komt belastingverlaging voor inkomens tot aan 40.000 euro."

"Belastbaar inkomen gebaseerd op de nieuwe schalen zal zijn inclusief vermogenswinst uit korte termijnhandel in aandelen."

Hervormingen

"De basis van het inkomensbeleid en de belastingshervorming zijn deel van grootschaligere ondernemingen van de overheid om de fiscale financiën op te ruimen ... en nieuwe deuren naar groei open te zetten. We weten allemaal in welke moeilijke situatie het land zich bevindt, we weten allemaal dat de regering aan de Europese Commissie een plan voor stabiliteit en groei heeft toegezonden.

We weten allemaal dat het inkomensbeleid in de publieke sector veel onrechtvaardigheden bevat ... die zijn ontstaan door diverse toegeeflijkheden bij elkaar opgeteld zonder centrale leiding."

"Iedereen moet duidelijk bijdragen aan de grote opgave de economie te redden. Het is noodzakelijk om de loonkosten te beheersen en een rechtvaardige verdeling van de last onder werknemers te hebben."

Belasting

"Elke autonome belasting .. voor bijzondere beroepen als ingenieurs, architecten, taxichauffeurs, pompstationhouders en kioskmedewerkers wordt afgeschaft."

Bankrekeningen

"Rekeningen bij banken buiten Griekenland worden uitgesloten van controles over hun herkomst als zij binnen zes maanden na het aannemen van de wet worden gerepatriëerd en worden belast met 5 procent."

Staatspensioenen

"Staatspensioenen zullen stijgen met 1,5 procent, behalve die boven 2.000 euro per maand."

Snijden in ambtenarensalarissen

"We moeten de kosten van de ambtenarensalarissen beperken en de last eerlijk verdelen."

"De salarisverlagingen zullen minstens 18 euro bedragen per maand, tot aan 345 euro per maand voor rechtsfunctionarissen. In percentages uitgedrukt, zal het liggen tussen de 1 en 5,5 procent."

"De gevolgen voor mensen met lagere inkomens zullen worden gecompenseerd met lagere belastingen op midden- en lagere inkomens."

"De uitgaven aan ambtenarensalarissen steeg met 88 procent sinds 2001, ver boven de toename van het BNP."

Hervormingen

"Inkomensbeleid en de belastingshervormingen maken deel uit van het pakket om overheidsfinanciën op te schonen."

Snijden in uitgaven

"Er zal geen loonsverkoging zijn voor de eerste minister en overige ministers en hun toelagen worden met 10 procent beperkt."

"Salarissen van commissieleden in overheidsbedrijven zonder beursnotering zullen dalen met 50 procent."

"De begrotingskosten voor toelagen en compensaties zullen met 10 procent worden beperkt."

Originele bron: Reuters.comBron: zaplog.nl

Voeg toe aan: