Zoeken
 


16 bekende namen en experts over de komende grote Crash van 2010

Laatste wijziging: maandag 12 april 2010 om 12:55, 3837 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 12 april 2010

Gerald Celente van het bekende Trends Institute herhaalde recent (23 maart: 'Voorspelde Crash van 2010 gaat absoluut komen') opnieuw dat er dit jaar onvermijdelijk een nog veel grotere financiële Crash zal komen, die de wereldeconomie in ongekende dieptes zal storten. Hij is echter niet bepaald de enige die al enige tijd deze 'doem'boodschap verkondigt. Hieronder staan de meningen van nog eens 15 bekende (/voor sommigen minder bekende) namen die ervan overtuigd zijn, dat de échte instorting en het begin van een nieuwe Grote Depressie nog slechts enkele maanden van ons verwijderd zijn.

Bob Chapman van The International Forecaster, op deze site eveneens regelmatig aangehaald, is één van de allergrootste goud- en zilvermakelaars ter wereld geweest en een gezaghebbende expert op het gebied van financiën en de aandelenmarkten. Hij denkt dat het publiek in de eerste helft van 2010 zal blijven leven in een irreëele wereld en zal denken dat het ergste voorbij is. Maar tussen juli en oktober gaat het financiële vuurwerk pas echt beginnen, als de Amerikaanse FED (volgens een insider) unilaterale maatregelen gaat nemen om haar eigen overleving veilig te stellen, ongeacht de politieke implicaties. 'In het laatste kwartaal zou zelfs de staat van beleg uitgeroepen kunnen gaan worden, alhoewel dat in de eerste helft van 2011 nog waarschijnlijker is,' schrijft Chapman. 'De FDIC (verzekeringsfonds voor de banken) zal in september 2010 instorten. Ook de commerciële vastgoedmarkt gaat dit jaar imploderen. Op Wall Street denkt men dat er 100% kans is op het instorten van de obligatiemarkt, vooral de plaatselijke (staten en steden). Aan het einde van 2010 zal de dollar gedevalueerd worden.'

Igor Panarin is de inmiddels over de hele wereld bekende Russische politieke wetenschapper die al in 1998 het instorten en uiteenvallen van de VS in zes verschillende delen voorspelde. Hij kwam tot die conclusie op grond van geheime informatie over de werkelijke toestand van de Amerikaanse economie en maatschappij. Op 10 december 2008 sprak hij de verwachting uit dat de VS mogelijk al aan het einde van juni 2010 uit elkaar zal beginnen te vallen. (Zie o.a. artikel 17 maart: Steeds meer Amerikaanse staten keren zich met wetten af van regering Obama en van 2 september 2009: Russische professor: Instorting VS kan al over 2 maanden beginnen).

Neithercorp is volgens eigen zeggen ontstaan uit noodzaak vanwege de decennia lange overheersing van de gevestigde media. 'Wij zijn een niet georganiseerde, leiderloze vereniging van academici, ontwerpers en media professionals. Onze groep is gegroeid door het gemeenschappelijke verlangen het beest van de massamedia te bestrijden, en ons te verzetten tegen hun meedogenloze aanvallen op de denkwereld van de Amerikanen.' Volgens de onafhankelijke experts van Neithercorp zal de 3e en laatste fase van de economische ineenstorting ergens in 2010 beginnen. 'Tenzij er een soort financieel wonder plaatsvindt, of de Federal Reserve volledig ontbonden wordt, komt er aan het eind van dit jaar een implosie die een sneeuwbaleffect teweeg zal brengen. Het beleid van de FED en het IMF lijkt er op te wijzen dat ze zich voorbereiden op een geconcentreerde ineenstorting met al na enkele weken of maanden een piek, in plaats van na jaren, met een absoluut zeker zijnde val van de dollar.'

LEAP/E2020 is de Europese Denktank van 25 toonaangevende economen waar we al regelmatig artikelen over plaatsten (laatste op 21 maart: Uiteenvallen wereldwijd politiek systeem begonnen). In het Global Europe Anticipation Bulletin -dat een accuraatheid van ca. 80% heeft- van afgelopen maart stond geschreven dat er in de tweede helft van 2010 een plotselinge verergering van de crisis zal optreden, veroorzaakt door een aantal trends die in de tweede helft van 2009 'bevroren' werden door onder andere de massale investeringen en 'stimulansen' van de overheden in hun economiën (de huidige positieve berichten in de media zijn dan ook enkel en alleen daar aan te wijten en daarom slechts van tijdelijk karakter). De landen zullen dit echter onmogelijk nog veel langer kunnen volhouden. 'Er komt een 'perfekte economische storm' in de wereldwijde financiële markten en onvermijdelijke druk op de rentetarieven in de VS. Het injecteren van goedkoop geld in het Westerse bankensysteem om de economie opnieuw op te starten heeft gefaald. Het systeem is vastgelopen. Langzaam komt de volgende grote golf op ons af, 'THE BIG ONE, die ons allemaal tegelijk over de rand van de waterval zal duwen.'

 Rick Wiles, presentator van het veelbeluisterde christelijke TruNews Radio, roept zijn luisteraars op om zich in de eerste 6 maanden van dit jaar voor te bereiden op de laatste 3 maanden van 2010. 'Koop alles wat je nodig hebt, nu het nog kan. Betaal je schulden af. Amerika zal zowel letterlijk, financieel als spiritueel getroffen worden.' Alhoewel het (nog) niet het einde van de USA zal betekenen, zullen de voedsel- en goederenstromen jarenlang ontwricht worden, en zal het bankroet van de VS niet langer ontkend kunnen worden. Tevens denkt hij dat het mogelijk is -maar niet zeker- dat er een EMP-aanval op Amerika zal worden uitgevoerd, en/of een gecombineerde cyberaanval door China, Rusland en Noord Korea.

George Ure / Web Bot- In ons laatste artikel over de voorspellingen van het Web Bot programma (10 december 2009) werd duidelijk, dat de accuraatheid van het Web Bot dermate afgekalft was, dat de geloofwaardigheid in het geding was gekomen en ik besloten had om daarom voorlopig geen nieuwe updates meer te plaatsen. Het Web Bot ondersteunt echter de verwachtingen dat de eerste helft van 2010 nog positief zal lijken te zijn, maar dat in de 2e helft 'de hel zal losbreken'. Sleutelwoorden: de dood van de dollar in november, revolutie, en mogelijk (maar niet zeker) de lang gevreesde oorlog tussen Israël en Iran.
 
Lindsey Williams, elite-ingewijde, die tegen alle verwachtingen in gelijk kreeg toen hij enkele jaren geleden voorspelde dat de olieprijs zou gaan dalen van ca. $ 150 tot $ 50 per vat. Volgens hem heeft een Illuminati-insider hem medegedeeld dat de dollar aan het einde van dit jaar met 30% - 50% zal devalueren. De gewone Amerikaan zal daarna zelfs amper nog voedsel kunnen kopen. In ons artikel van 25 oktober 'Alle plannen Nieuwe Wereld Orde worden tussen nu en 2012 uitgevoerd' herhaalde Williams opnieuw dat de instorting van de VS en de wereldeconomie volledig gepland is, net zoals de verdragen over het klimaat bedoeld zijn om de levensstandaard in het Westen drastisch te verlagen. Ook de Derde Wereldoorlog, die zal ontstaan door een militaire confrontatie tussen Israël en Iran, staat op het programma.
 
Joseph Meyer, al 30 jaar verzekeringsexpert in Amerika en onder andere NYSE (New York Stock Exchange) bemiddelaar, geeft al jaren advies aan beleggers op grond van zijn verwachtingen voor de ontwikkelingen in de economie en op de aandelenmarkten. Hij ziet de vastgoedmarkt steeds verder inzakken en adviseert om te beleggen in goud en grondstoffen. De burgers zouden wat hem betreft voldoende cash geld in huis moeten houden voor het geval er een 'bank holiday' (sluiting van alle banken) komt. Meyer verwacht nog deze maand een piek op de beurs (Dow Jones: rond 10.850), waarna deze over een bepaalde periode keihard zal gaan vallen tot 4125 of zelfs 2450 punten (zie o.a. ook interview op Coast to Coast radio).
 
De Spaanse professor economie Nino Becerra voorspelde in juli 2007 dat er halverwege 2010 een crash zou komen die alleen te vergelijken is met de instorting van 1929. Vanaf oktober 2009 tot en met mei 2010 zou het publiek langzaam maar zeker gaan inzien dat de zaken niet zo gaan zoals de overheden dit gedacht hadden. Vervolgens barst de crisis in mei in alle hevigheid los, om in de loop van het jaar en heel 2011 steeds heviger te worden. Becerra voorspelde tot op de maand nauwkeurig het uitbreken van de huidige crisis en de wereldwijde recessie.
 
Harry Dent, op deze site al eens eerder voorbij gekomen, is een bekende belegger en   economisch expert die net als Bob Chapman maandelijk een nieuwsbrief uitgeeft met daarin zijn verwachtingen voor de financiële en economische ontwikkelingen. Zijn boeken 'De volgende Zeepbel Uiteenspatting' (2004) en 'De komende Grote Depressie' (2009) bleken visionair. Deze volgende Grote Depressie zal volgens Dent rond de zomer van dit jaar beginnen, met tegen het einde van 2010 een grote crash. Tot die tijd zal de Dow Jones nog verder stijgen, waarna deze waarschijnlijke eind april 2010 weer zal beginnen te dalen tot een enorm dieptepunt van tussen de 3000 en 5000 punten later dit jaar (Dent rekent zelf met 3800 punten).

Richard Russell is een andere beursexpert die al 52 jaar geleden begon met het uitgeven van zijn Dow Theory Letter. Op 3 februari schreef hij dat de huidige 'bear' markt (positief gestemde aandelenbeurzen) op het punt van omslaan staan, en er paniek zal gaan uitbreken. De Dow Jones zal volgens hem gaan vallen tot ca. 7300 punten, 'en mogelijk zelfs tot het 1980-1982 dieptepunt van 1000 punten.' De trend die hij nu waarneemt is 'de slechtste die ik ooit heb gezien.' Volgens de eerder ter sprake gekomen Bob Chapman is het zeer ongewoon dat Russell dergelijke alarmerende uitspraken doet, omdat hij doorgaans nooit zomaar wat roept en maar zelden ongelijk heeft.
 
Peter Schiff behoeft net als Gerald Celente nauwelijks nog enige introductie. De president van Euro Pacific Capital en kandidaat voor de Senaatsverkiezingen in november laat al jaren geen gelegenheid ongebruikt om te waarschuwen voor de komende grote crash (zie bijvoorbeeld: 'Peter Schiff legt uit waarom groei economie VS vals is' - 30 oktober 2009). De succesvolle belegger en econoom, die als één van de weinigen lang van tevoren de huidige crisis voorzag, ziet in de huidige martkontwikkelingen alle ingrediënten voor een massale dollar-dump die in de loop van dit jaar zal gaan plaatsvinden, en plotseling en snel zal gaan optreden. Wel is hij positief over Europa. Hij denkt dat de EU er in tegenstelling tot Amerika wél in zal slagen om de monetaire stabiliteit te herstellen.

Market Skeptics redacteur Eric deCarbonnel denkt net als Richard Russell dat er dit jaar ongekend grote paniek en chaos zal uitbreken, zowel financieel, economisch als politiek. Degenen die niet voorbereid zijn zullen zwaar getroffen worden. Volgens deCarbonnel is de verhouding tussen vraag/aanbod ten aanzien van de wereld voedselvoorziening nog nooit zó uit balans geweest. Daarnaast zal de dollar het grootste deel van zijn waarde gaan verliezen, waardoor zowel de spaargelden van de Amerikanen als de waarde van beleggingen en investeringen weggevaagd zullen worden. De diensteneconomie van de VS zal uit elkaar vallen en de consumentuitgaven zullen zakken als een baksteen, waardoor er nog meer werkloosheid zal ontstaan als tijdens de Grote Depressie van de vorige eeuw. Het publiek zal geen geld meer hebben voor uitgaven en medische zorg. 'De instorting van de dollar zal de Amerikaanse consumenten van al hun koopkracht beroven.'
 
Op 30 maart publiceerden we het artikel 'Euro alleen nog te redden door instorting VS', waarin de topmanager van één van 's wereld bekendste Hedge Funds, Philip Manduca van de ECU Group, het uiterst sombere beeld van de eerder besproken experts bevestigde. In tegenstelling tot Peter Schiff ziet Manduca helemaal geen goede vooruitzichten voor de Europese Unie, tenzij de Verenigde Staten volledig zullen instorten - iets wat volgens hem inderdaad heel goed mogelijk is. De hele wereld zal een fiscale crisis hoe dan ook niet kunnen vermijden. Daarnaast is de aanstaande instorting van de dollar en de aandelenmarkten ook wat hem betreft een onvermijdelijke gebeurtenis.
 
Wall Street Journal. En wat te denken van dé toonaangevende financiële krant van Wall Street zélf? (feb.2010): 'U bent getuige van een fundamentele afbraak van de Amerikaanse droom, een systematische ontmanteling van onze democratie en ons kapitalisme, een ineenstorting die voortkomt uit de blinde en onverzadigbare hebzucht van Wall Street: Een niet functionerende regering, krankzinnige markten, de economie op de rand van de afgrond. Vermenigvuldig dat vele malen en aanschouw een wereld in totale wanorde. U kunt het nu nog ontkennen, maar morgen is het daar te laat voor.'
 


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: