Zoeken
 


De veranderingen worden zichtbaar

Laatste wijziging: maandag 7 maart 2011 om 18:40, 4651 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 7 maart 2011


Gegroet medereizigers,

De energieën versnellen drastisch en zetten de Aarde en haar bewoners in beweging. De veranderingen worden zichtbaar en voelbaar voor iedereen die bewust het grotere plaatje willen waarnemen. Voor anderen lijkt het alsof de wereld steeds chaotischer en bedreigender wordt, dit komt omdat zij willen dat de dingen blijven zoals ze zijn, net zoals zij in hun eigen leven aan vaste gewoontes en overtuigingen wensen vast te houden.

Maar eerst terug naar het jaar 2010; dit was het jaar van de aankondigingen en openbaringen. In 2010 werden velen onder ons geactiveerd en werden wij ons bewuster van de illusie waarin wij leven met elkaar. 2010 Bereidde ons voor op de veranderingen die zouden gaan plaatsvinden in 2011. In 2010 namen de lichtenergieën zo in kracht toe dat zij de kracht hadden om de leugens, die angstvallig door de duisteren in stand werden gehouden, krachtig te doorbreken en alzo voor een steeds groter wordende groep mensen de waarheid zichtbaar te maken.

Vooral in Amerika zie je dat de leugens steeds meer in de media ter sprake worden gebracht... vooral leugens over 9/11 en het banksysteem. Daarom was 2010 een belangrijk jaar, omdat er door het zichtbaar worden van de manipulaties en leugens een belangrijke groep lichtwerkers, meer zelfbewust werd. Ook mensen die niets van deze leugens afwisten zijn het afgelopen jaar in een versneld proces van persoonlijk ontwaken terecht gekomen. Steeds meer mensen komen in confronterende situaties terecht die hen uit hun oude vastgeroeste patronen schudden en dit plaatst hen in een bewustwordingsproces dat hen aanspoort om hun voor waar aangenomen werkelijkheid te toetsen aan hun innerlijke intuïtieve waarheid. Deze bewustwording speelt een grote rol in het Ascentieproces van Gaia. Des te meer mensen ontwaken en terug een verbinding maken met hun hoger zelf en gaan vertrouwen op hun innerlijke leiding, des te meer Gaia met ons zal kunnen samenwerken om de overgang van de derde naar de vijfde dimensie zo elegant mogelijk te maken. Weerstand en verzet zal tot chaos leiden, terwijl meegaandheid, openheid en bereidheid... tot eenheid zal leiden.

De gebeurtenissen nodigen ons uit om zowel het lichtaspect als het duistere aspect van de schepping in ons te herenigen en te omarmen. Het zichtbaar worden van de manipulaties en leugens kan bij jou verschillende gekleurde emoties oproepen... van ergernis, woede, onverschilligheid, machteloosheid tot angst. Besef dat wij vanuit zielsniveau hebben gekozen om hier dit spel te komen spelen in de laagst mogelijke vibratie waar de mogelijkheid geschapen wordt om je af te scheiden van je unieke eenheidskern. Je hebt gekozen om je op te splitsen en te incarneren in de stoffelijk illusie. Door de verwarring die ontstaat in de materie, leven na leven, werd je steeds dieper in de illusie getrokken en voelde je je steeds meer innerlijk verscheurd en afgescheiden van het leven rondom jou. Dit komt omdat je je laat leiden door emoties zoals angst, wrok, woede, onzekerheid, dominantie, tekorten, afhankelijkheid, jaloezie... Al deze gekleurde gevoelens, oftewel emoties, houden jou gevangen in de illusie. De enige manier om terug in jezelf eenheid te ervaren en daardoor het spel van de dualiteit uit te spelen, is door al jouw (zelf) ingekleurde gevoelens aan te gaan... ze te transformeren naar innerlijke vrijheid en zelfliefde. Dus in alles waarin je het moeilijk hebt en oordelend bent dien je jezelf innerlijk te omarmen en te bevrijden, zodat je ook het ogenschijnlijke onrecht dat je door anderen wordt aangedaan kunt loslaten, om het vervolgens liefdevol en zonder oordelen te omarmen als een deel van jezelf. Op deze manier bevrijd je jezelf van emotioneel karma en help je moeder Aarde mee op te tillen naar een hogere vibratie.

2011 Is het jaar van de veranderingen, is het jaar waarin de illusie zal zichtbaar gemaakt worden, is het jaar waar wij terug bewust worden van onszelf. De veranderingen zijn al duidelijk te zien in tal van gebeurtenissen die zich afspelen op onze planeet. Het startte dit jaar met de massale vogel- en vissterfte waargenomen over de ganse planeet... onze kleine vrienden zijn veel gevoeliger voor de aardeveranderingen en menselijke manipulaties die nu plaatsvinden. Verder kwam de zon in Groenland, Noorwegen en Alaska dagen vroeger op als normaal was... dit is te wijden aan het schommelen van de Aarde en het verschuivend aardmagnetisme. Ook onze zon is actiever aan het worden en stoot steeds grotere zonnevlammen uit, geladen met partikeltjes die de lagere trillingen van de derde dimensie helpen transformeren naar een hogere trilling van eenheid, verbondenheid, onvoorwaardelijkheid en vrijheid. Onze zon wordt op zijn beurt geactiveerd door een fotonen-energie die uit het centrum van onze Melkweg afkomstig is. Deze opgevoerde toevoer van eenheidspartikeltjes zorgen ervoor dat alle planeten in ons zonnestelsel zichtbaar aan het transformeren zijn naar een verdere stap in hun evolutieproces:

http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=123:galactische-energieen-verruimen-nu-het-bewustzijn&catid=25:natuur-en-milieu&Itemid=38  

De zonne-energie die de zon continu uitstraalt en die onzichtbaar onze Aarde beïnvloedt is de laatste jaren meetbaar veranderd. Wetenschappers stellen dat de energiefrequentie zo veranderd is dat dit alle leven op Aarde zal gaan veranderen. Wat er gebeurd is, is dat het trillingsgetal van de energie sterk verhoogd. Je kunt dit zo uitleggen, dat de Aarde momenteel bestookt wordt met lichtpartikeltjes die zo hoog energetisch trillen dat zij eenheidsenergie geworden zijn. Deze eenheidslichtpartikeltjes bestoken de nog steeds dualistische Aarde, maar door hun aard transformeren zij langzaam maar zeker de Aarde van dualiteit naar eenheid. Concreet wil dit zeggen dat alles wat zich nog aan de dualiteit wil vasthouden, door middel van starre overtuigingen, conditioneringen, manipulaties en geheimdoenerij... dit niet langer mogelijk zal zijn. Alles zal naar het licht gebracht worden en niets zal zich nog kunnen verbergen voor de waarheid die in jezelf leeft en in de wereld rondom jou. 2011 Is het kantelpunt waarin de eenheidslichtpartikeltjes de overhand krijgen over de dualiteit... waardoor de dualiteit zal ophouden te bestaan. Daarom wordt 2011 het jaar van de veranderingen; het oude afgeleefde stoffige doek van illusie zal naar beneden gehaald worden, en alles wat de illusie in stand gehouden heeft zal daardoor zichtbaar worden.

Ook Gaia is onderhevig aan de nieuwe gecodeerde energie en zal daardoor een geweldige transformatie ondergaan. Zij slaat de eenheidszonnenenergie in haar lichaam op en zal vervolgens de vervuiling van de mensheid, zowel geestelijk als materieel, gaan transformeren naar een eenheidswereld. Zij zal daardoor ook dit jaar, in het jaar van de veranderingen, beginnen te schudden om zich klaar te maken voor haar Ascentiesprong van de derde naar de vijfde dimensie in 2012. Ook het weer op onze planeet is helemaal van streek en veroorzaakt veel ellende.
In deze dien je te begrijpen dat de verdoken duistere regering een laatste verwoede poging aan het ondernemen is om hun macht en controle te behouden over de mensheid. Zij deinzen letterlijk voor niets terug. Zij zijn zich terdege bewust van de planetaire Ascentie in 2012. Zij weten ook dat zij een verloren strijd leveren, maar zij zien voor zichzelf geen andere uitweg in hun pat-stelling, dan verder te gaan in het ontwrichten van de wereld met als enige doel om zoveel mogelijk leed en chaos te scheppen, om zodoende de mensheid in een laatste wanhoopspoging van Ascentie af te houden. Zij gaan niet slagen in hun wanhoopsdaad want hogere machten van het Licht beschermen de Aarde tegen hun snode plannen. Aarde is de planeet van de vrije wil en in die context beschikken zij nog over een ruime mate van handelen. Maar er is een Goddelijk decreet uitgevaardigd vanuit de hoogste regionen van het Licht, dat de Aarde in 2012 met al het leven erop in Ascentie zal doen gaan als onderdeel van een veel groter Goddelijk plan.

Door middel van chemtrails en HAARP ontregelen zij continu het weer en veroorzaken zij ook de talloze vulkaanuitbarstingen over de ganse wereld, die op hun beurt hun assen de atmosfeer in blazen en alzo het zonnelicht belemmeren in volle kracht te laten schijnen op onze planeet. Zij bereiken hier twee doelen mee; enerzijds koelt de Aarde af waardoor het weer onstabiel wordt en het heftige stormen met veel regen ontwikkelt die op talloze plaatsen overlast veroorzaken, en op andere plaatsen ontstaat daardoor extreme droogte en/of koude. Anderzijds, zoals eerder vernoemd, stuurt de zon ons hoger gecodeerde informatie door nodig om de Ascentie mogelijk te maken. Door zoveel mogelijk de zon af te blokken door middel van vulkaanassen, chemtrails en zoveel mogelijk bewolking te scheppen, trachten zij de mensheid en de Aarde zoveel mogelijk gecodeerd zonlicht te onthouden, nodig om uit de verstikkende wurggreep van de duistere regering te komen. Een andere manier die zij bedacht hebben om de mensheid de zegenende informatie van de zon te ontzeggen is door angst te zaaien dat zonlicht schadelijk is voor ons, de resultaten liegen er niet om en worden nu steeds zichtbaarder onder de bevolking.

Wat wij door al deze manipulaties momenteel beleven op Aarde is de diepste duisternis die gevoeld wordt vlak voor het ontwaken met ons allen in het Licht. Het is zoals een grote ondergesneeuwde tak van een dennenboom... de tak is helemaal zwaar doorgebogen onder de last van de ontelbare sneeuwvlokken die er zijn opgesneeuwd. Op het laatst is er echter nog maar één sneeuwvlokje nodig om de tak door zijn laatste beproevende weerstand heen te leiden... om zich vervolgens met een grote krachtige zwaai opwaarts te bevrijden van de zware last die hij heeft getorst. Wij zijn als die doorgebogen veel te bezwaarde tak... wij zijn nog maar enkele sneeuwvlokken verwijderd van ons omslagpunt. Nog even en de illusie zal van ons afvallen en vervolgens zullen wij met vernieuwde veerkracht onszelf terug gaan herkennen als de prachtige onvoorwaardelijke zielen die wij allen zijn.

Intussen wordt het ganse plaatje van het spel waar wij ons massaal ingestort hebben steeds duidelijker.
Wij zijn onsterfelijke wezens van licht en liefde die voor een weergaloze ervaring van sterfelijke beperking hebben gekozen, met als enige doel een ervaring op te doen die wij vanuit onze onsterfelijkheid anders nooit zouden kunnen ervaren. Nu, helemaal aan het einde van het spel dat wij aan het uitspelen zijn, herinneren wij ons steeds duidelijker onze ware aard, herinneren wij ons steeds meer onze onsterfelijke eenheid waarin wij met elkaar verbonden zijn. Het laat velen onder ons verlangen naar een andere wereld, een wereld waarin geleefd wordt vanuit eenheid en vrijheid, een wereld waarin wij elkaar en moeder Aarde bekrachtigen, een wereld van respect en gelijkwaardigheid, een wereld waarin ieder van ons onvoorwaardelijk zichzelf kan zijn en dit in gelijkwaardigheid kan delen met al het ons omringende leven. Wij staan op het punt dit omslagpunt te verwezenlijken, wij staan op het punt deze stoffelijke illusie te transformeren naar een wereld van openheid en vrijheid, wij staan op het punt om stoffelijke engelen te worden die triomfantelijk het begeertelichaam hebben getransformeerd naar een kristallijn lichtlichaam.

Nu wij steeds dichter en dichter bij de ontknoping komen van het reusachtige spel, wordt er van ons gevraagd om ook het duistere aspect dat steeds duidelijker herkenbaar wordt, onvoorwaardelijk te omarmen in onszelf. Wij zijn onsterfelijke wezens afkomstig uit niveaus van eenheidsbelevingen. Om afgescheidenheid te kunnen ervaren hebben wij ons opgesplitst waardoor wij konden afdalen in een lagere frequentie... een wereld van stoffelijke illusie, waarin het lijkt alsof alles los van elkaar bestaat. Je dient te begrijpen dat de duisternis, die manipuleert, angst zaait en onderdrukt, ook een uiting is van het Licht... van 'al dat is'. De bron van eenheidslicht heeft dit in het leven geroepen om met zichzelf verstoppertje te kunnen spelen. Duisternis is ook licht maar verhuld in een andere vorm. Net zoals koud en warm tegengestelden zijn maar elkaar tegelijkertijd ook complementeren.

In de maanden die gaan komen, zullen alle manipulaties zichtbaar worden, zullen alle wreedheden gepleegd tegen de mensheid zichtbaar worden, zullen de mensen achter deze wreedheden bekend worden en ter verantwoording worden geroepen voor hun wandaden. Zij zijn echter ook alleen maar afsplitsingen van die ene bron... van 'al wat is' waar wij allen ook afkomstig uit zijn. Ook van hen zijn wij niet afgescheiden maar zijn wij ook vanuit een diepere laag verbonden in eenheid. Besef dat met elk gevoel van wrok, woede en zelfs haat, je een oordeel velt en juist dit oordeel je uit het veld van onvoorwaardelijke liefde houdt. Het is gemakkelijk om iemand te betichten van liefdeloosheid terwijl je vanuit je oordelen in dezelfde val van liefdeloosheid trapt die je verwijderd zal houden van de ervaring van onvoorwaardelijke liefde.

Tracht hen ook als wezens van licht en liefde te zien die zich diep versluierd, en daardoor zichzelf ver hebben afgekeerd van hun ware zelf. Vanuit zielsniveau hebben deze zielen bewust voor deze rollen gekozen om jou en iedereen een weergaloze ervaring van afgescheidenheid in het stoffelijk universum te laten ervaren. Kijk naar je eigen leven en je eigen uitdagingen die je uitnodigen steeds weer opnieuw de hoogst mogelijke waarheid over jezelf te gaan leven. Zie hoe moeilijk het voor jezelf is om in waarheid met jezelf te leven en je innerlijk verbonden en evenwichtig, vreugdevol zonder oordelen te voelen!

Deze zielen dienen dit ganse traject nog af te leggen. Zij zullen op andere planeten die nog in de derde dimensie verkeren hun belastend karma dienen te transformeren, naar vreugdevol karma dat geleefd wordt vanuit onbaatzuchtigheid, liefdevolle bereidheid, compassie en onvoorwaardelijke liefde. Zij zullen in hun komende levens geconfronteerd gaan worden met alle leed dat zij anderen hebben aangedaan. Zij zullen dit leed zelf dienen te ondergaan om dan vervolgens net als wij op dit punt in ons ontwaken, te kunnen gaan handelen vanuit totale onvoorwaardelijke liefde en te begrijpen dat ook zij ooit eens dat gedaan hebben wat hun nu overkomt. Wij zijn het allemaal zelf ooit geweest en elk oordeel naar een ander toe is daardoor een oordeel naar onszelf toe dat ons vervolgens in onvrijheid gevangen zal houden. Trap niet in deze valkuil en besef dat wij allen één en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is zoals in de bijbel gesteld wordt: "De laatsten zullen de eersten zijn en de eersten zullen de laatsten zijn"... Wat zoveel wil zeggen als dat er geen ongelijkwaardigheid bestaat, maar dat wij allen gelijkwaardig zijn.

Want wij zullen pas terug totaal met elkaar herenigd zijn als ook de laatste ziel terug ontwaakt is in eenheid met zichzelf. Deze houding zal ook het transformatieproces voor onszelf en van moeder Aarde met al het leven erop vergemakkelijken om de Ascentiesprong naar eenheid in 2012 te kunnen maken.

Je hebt, grofweg genomen, twee groepen of typen van mensen die aan het ontwaken zijn. Wat zij gemeen hebben is dat zij beiden gehoor geven aan hun zielenroep diep in hen waarneembaar. Ik ga hen voor het gemak de 'gevoelsmensen' en de 'hoofdmensen' noemen.

De gevoelsmensen... zijn een groep mensen die innerlijk ontwaken vanuit een onrust die zij diep in zichzelf beginnen te voelen... een diep verlangen naar echtheid. Deze groep van mensen vertrekt sterk vanuit hun gevoel, vanuit een onmacht om vrijheid en openheid te ervaren met de mensen rondom zich. Zij voelen zich niet gezien en begrepen door de mensen rondom zich als zij over hun gevoelens, onzekerheden en vreugdevolle verlangens gaan spreken. Deze groep mensen gaan eerst een lange eenzame innerlijke weg, doordat zij niet begrepen worden door hun omgeving. Zij leren langzaam maar zeker meer en meer te vertrouwen op hun innerlijke leiding, de zachte fluistering van hun hoger zelf. De meeste van deze mensen zijn zo in beslag genomen door hun persoonlijk transformatieproces dat zij geen tijd en energie overhadden om er nog iets anders bij te hebben. Zij hadden hun handen letterlijk vol aan zichzelf... en voor velen van hen zijn de recente ontwikkelingen en onthullingen groots en overdonderend. Deze groep mensen heeft het over; spiritualiteit, loslaten, voelen, afstemmen, transformeren, liefde, gidsen, geestelijke helpers, engelen, God, 'al wat is' of die ene bron. Je zou kunnen zeggen dat hun beweging van ontwaken... van binnen naar buiten toe werkt.

De hoofdmensen... zijn een groep van mensen die van nature een kritische houding hebben, en zijn daardoor met argusogen naar de hen omringende wereld gaan kijken. Ook zij voelden vanuit een diep zielsverlangen, dat hen laat verlangen naar eerlijkheid en openheid, dat de werkelijkheid niet is zoals hij wordt voorgesteld door diegenen die de macht in handen hebben. Ook zij zijn daardoor in beweging gekomen in hun levens. Zij hebben onweerlegbare bewijzen verzameld die niet stroken met de wereld van leugens waarin zij leven. De zaken die niet kloppen met hun waarnemingen zijn; chemtrails, vaccinaties, codex alimentarieus, genetische manipulaties, 9/11 aanslagen, het zichtbaar worden van complottheorieën, mindcontrol, buitenaards leven, enzovoort... Ook zij kunnen zich alleen voelen staan met hun bevindingen, want de meeste mensen in onze samenleving kunnen gewoonweg niet bevatten dat de eigen regeringen hun bevolking zoiets zou kunnen aandoen. Deze groep mensen heeft het over; bewijzen, complottheorieën, illuminatie, wetenschappelijk onderbouwd, rationeel, onthullingen, buitenaards leven, ufo's... Je zou kunnen zeggen dat hun beweging van bewustworden of ontwaken van buitenaf naar binnen gaat. De contrasten tussen beide groepen zijn hier wat aangedikt om de verschillen duidelijk te maken, want beide groepen dragen natuurlijk ook het zaad van de tegenstelling in zich en dit is bij de één al wat sterker aanwezig als bij de ander.

Als je deze twee groepen gaat bekijken vanuit mannelijke en vrouwelijke energie, dan kom je tot een verrassende vaststelling. De groep van gevoelsmensen bestaat hoofdzakelijk uit vrouwen. Dit laat zich zichtbaar maken als deze mensen samenkomen in workshops rond bewustworden door innerlijke ontwikkeling.

Anderzijds, als de hoofdmensen bij elkaar komen in thema-avonden rondom de complottheorieën, de onweerlegbare bewezen manipulaties en buitenaards leven... dan zul je zien dat hier hoofdzakelijk mannen aanwezig zijn. Het laat in feite een mooi beeld zien van de afgescheidenheid in de mensheid die door onze onderdompeling in de illusie geschapen is. De geheelde mens die de dualiteit in zichzelf heeft opgelost ervaart als gevolg daarvan eenheid. Dit wil zeggen dat het mannelijk en het vrouwelijk aspect evenwichtig geïntegreerd is in de geheelde mens. Dus op deze manier wordt ook zichtbaar wat de twee groepen lichtwerkers aan elkaar duidelijk kunnen maken... Zij ontwaken op dit moment in hun leven en een volgende logische stap in hun innerlijke ontwikkeling zal de opheffing zijn van de gespletenheid in zichzelf van de mannelijke en vrouwelijke energie. Ook deze innerlijke verdeeldheid werd bewust gestuurd door de geheime regering. Je hoeft niet verder te kijken dan onze religies, waarin de vrouw als zwakke schakel en onbetrouwbaar werd afgeschilderd en de man de dominante rol kreeg toebedeeld, en als paus de vertegenwoordiger werd van een mannelijke God op Aarde. Deze gestuurde en gemanipuleerde gescheidenheid is duidelijk zichtbaar in onze samenleving die nog steeds vooral geleid en gedicteerd wordt door mannelijke energie.

Maar er is momenteel een duidelijke beweging van vrouwelijke energie merkbaar in onze samenleving die aankondigt waar wij als mensheid naartoe evolueren. Het mannelijke en het vrouwelijke aspect dient terug in evenwicht te komen op onze planeet, willen wij eenheid en vrijheid ervaren met elkaar.

Dus, wil je als man een echte bijdrage leveren aan eenheid in jezelf en de samenleving... duik dan in je gevoelens, durf ze te voelen, durf ze te delen, durf je er kwetsbaar in op te stellen, durf je mannelijke stoere/starre egokant in vraag te stellen en dit te delen met andere mannen rondom jou... want het is allemaal illusie waarin je bent gemanipulleerd!

Voor vrouwen wordt het steeds belangrijker om hun mannetje te kunnen staan in het uiten van hun intuitieve gevoelsbeleving... Veel vrouwen zijn innerlijk in beweging gekomen door het steeds toenemende schepperslicht op Aarde. Dit toenemende schepperslicht vertrekt vanuit een bron van eenheid, verbondenheid, openheid, tranparantie, intuitieve ontvankelijkheid, vrijheid en onvoorwaardelijke liefde. Deze eigenschappen zijn doorheen de eeuwen bewust gemanipuleerd en onderdrukt geweest door een mannelijke eenzijdige dominante overheersing in alle aspecten van onze samenleving. Deze onderdrukking is geen toeval geweest want vrouwen belichamen van nature deze energieën. Aan de opkomst van het vrouwelijk intuïtief bewustzijn kun je ook merken dat wij terug naar een eenwording worden gestuwd, een eenwording waarin het mannelijk en vrouwelijk bewustzijn evenwaardig zijn geïntegreerd.

Deze eenwording zal zich planetair zichtbaar maken door de Ascentie van planeet Aarde in 2012.

Dus... vrouwen dienen zich bewust te worden van hun innerlijke intuïtieve verbindende en helende krachten en hier volledig in te gaan staan. Zij dienen hun plaats in de wereld in te nemen als volwaardig evenbeeld van de man. Zij dienen hun wereldbeeld steeds verder te openen om alzo steeds meer uit hun kleine wereld van familiale zorgzaamheid te breken en alzo hun energetische stempel mee te laten gelden, zodat er terug evenwicht en balans kan zijn op deze wereld.

Waar de man nog steeds als te vanzelfsprekenheid zijn ruimte en plaats inneemt in de samenleving, daar cijfert de vrouw zich nog steeds teveel weg en houdt om die reden nog teveel rekening met de mannelijke overheersende energie.

Laten wij elkaar hierin bewust tegemoet komen en ook deze illusie die ons gescheiden houdt van elkaar te doorzien en aan te gaan in wederzijds begrip en openheid. In alles wordt de illusie waarin wij duizenden jaren lang zijn ondergedompeld steeds beter zichtbaar... Laten wij elkaar aangaan en het kado van de andere sekse aanvaarden opdat wij onszelf en de anderen hierdoor mogen helpen helen!

Deze beide groepen van mensen zijn allen lichtwerkers die momenteel aan het ontwaken zijn. Zij reageren beiden op de roep van de ziel en zijn daardoor in beweging gekomen. Juist door het verschil van waarnemen, van hoe zij aan het ontwaken zijn, kunnen zij elkaar aanvullen op hun weg van innerlijk ontwaken. De hoofdmensen die ontwaken door de kritische waarnemingen die zij doen, voelen een terechte verontwaardiging en onrechtvaardigheid. Zij kunnen doorslaan in woede, ergernissen, onmacht en angst. Het zijn gevoelens die hen confronteren met zichzelf en hun omgeving. Het zijn gevoelens die hun leven kunnen gaan beheersen. De enige manier om met deze gevoelens in evenwicht te komen is om deze gevoelens bewust te gaan doorvoelen, net zoals de gevoelsmensen dit in hun levens doen. Om dit te kunnen doen, dienen zij zich bewust te worden dat er geen toeval bestaat in het leven en dat alles met een bepaalde bedoeling plaats vindt. Er zijn grotere krachten aan het werk en deze krachten te leren begrijpen en te doorgronden zal hen helpen om zielenrust te vinden en het hele gebeuren in een groter kader te kunnen plaatsen. Door het grotere plaatje te begrijpen zal alles voor hen zin krijgen en zullen zij gaan begrijpen dat alle gebeurtenissen een bepaald doel dienen dat ons uiteindelijk alleen maar goeds zal brengen. Zij dienen de reis naar binnen te gaan maken, de reis van bewustwording en spiritualiteit, de reis van voelen, aanvaarden, loslaten, vertrouwen, onvoorwaardelijk liefhebben... en dit te gaan koppelen aan hun uiterlijke belevingswereld.

Voor vele gevoelsmensen is het momenteel een grote uitdaging om alle zogenaamde negativiteit en duisternis die nu naar boven komt en zichtbaar wordt in de vorm van complottheorieën, chaos, manipulaties en wreedheden... deze te aanvaarden voor wat ze zijn en ze een plaats te geven in hun dagelijks leven. Het is inderdaad zo dat goedheid, goedheid zal aantrekken en dat negativiteit, negativiteit zal aantrekken. Er is niets dat jou kan beheersen of kan controleren, alleen als jij je kracht daarin weggeeft. Je innerlijke soevereine kracht stopt daar waar je gaat leven vanuit angsten, en dit is een uitdagende les om te meesteren... om terug volledig meester te worden over onze eigen gedachten en gevoelens. Dit kun je enkel en alleen maar bereiken als je ook de innerlijke bereidheid hebt om naar je angsten en onmachten te gaan kijken en voelen. Goed en slecht bestaan in wezen niet, ze zijn in feite een onderdeel van de illusie waarin je leeft... net zoals hoog en laag, koud en warm, etc. Iets goed of slecht benoemen is nog steeds een vorm van oordelen en leven vanuit onvrijheid en verdeeldheid. Je kunt het beter benoemen als; dit werkt voor mij of dit werkt niet voor mij. Zo haal je het oordeel eraf en wordt het een innerlijke waarneming waarin je vertrekt vanuit de beleving van je eigen gevoelens omtrent dit thema of onderwerp. Want hoe je het ook wilt bekijken, je gedachten en vervolgens je gevoelens bepalen jouw manier van kijken en handelen... bepalen jouw werkelijkheid.

Dus... welke gevoelens wil je hebben over alle zogenaamde duisternis die momenteel zichtbaar wordt? Ga je oordelen, ga je doen alsof ze er niet zijn, ga je kiezen voor onmacht of paniek? Of ga je kiezen voor aanvaarding voor dat wat is, ga je op zoek naar de grotere betekenis ervan, ga je op zoek naar het licht dat achter het duister werkzaam is, ga je op zoek naar onvoorwaardelijke liefde in jezelf omdat je begrijpt dat licht en duister twee manieren van die ene bron zijn om zich uit te drukken en te manifesteren om alzo een weergaloze ervaring van zichzelf te kunnen opdoen? Wij zijn een afsplitsing van die ene bron met dezelfde eigenschappen begiftigd. Wij zijn wezens van eenheid die verstoppertje met zichzelf in de dualiteit spelen... wij zijn goden die zich voor zichzelf verstoppen en dit enkel en alleen om een ervaring van afgescheidenheid te kunnen beleven.

Durf te kijken naar alle zogenaamde duisternis die momenteel naar boven komt in onze wereld, het is slechts een aspect in jou dat bevrijd wil worden en gekoesterd en liefdevol omarmd wil worden, zodat het getransformeerd kan worden naar onvoorwaardelijke liefde. Als gevoelsmens wordt je momenteel uitgenodigd om naar de zogenaamde duisternis te durven kijken die zichtbaar wordt op onze planeet, haar te aanvaarden voor wat ze is en ze onvoorwaardelijk te omarmen vanuit het diepe besef dat ook dit een uiting is van die ene bron van waaruit alles afkomstig is.

Het licht is zo in kracht toegenomen dat het duister zijn grip begint te verliezen op de illusie waarin ze de mensheid duizenden jaren ondergedompeld heeft gehouden. Dit is ook de reden waarom in het Midden Oosten de ene dictator na de andere van zijn troon wordt gestoten en dit door de wil van het volk. De mensheid begint zijn vrijheid terug op te eisen en zich te bevrijden van zijn ketenen die hem slaafs en onderdanig gekluisterd hielden in de illusie van de derde dimensie. De onrust die onder de mensheid voelbaar begint te worden zal gaan overslaan naar andere volkeren in de wereld en alles zal daardoor in beweging gaan komen. Ook moeder Aarde zal meer gaan schudden en bewegen de komende maanden en vooral naar het einde van het jaar toe zullen haar activiteiten toenemen.

Maar ook hier geldt om steeds weer het grotere plaatje te blijven zien... alles is met elkaar verbonden en niets wordt aan het toeval overgelaten. In de komende weken en maanden zal alles duidelijker gaan worden en zullen verschillende regeringen naar buiten komen met de ware toedracht van de werkelijkheid waarin wij leven. Alle leugens en manipulaties zullen worden onthuld in de maanden die voor ons liggen, een exacte datum is hiervan nog niet bekend... in feite kan het ieder moment gaan gebeuren. Deze onthullingen dienen nog in het eerste gedeelte van het jaar te gebeuren, zodat wij de tijd krijgen om ons voor te bereiden op de Ascentie van planeet Aarde met alle leven erop van de derde naar de vijfde dimensie. Na de aankondigingen zullen wij ook contact gaan maken met onze ruimtefamilie, de Galactische Federatie, die vanuit de sferen van de vijfde dimensie van eenheid en liefde het Ascentieproces komen ondersteunen om de overgang zo gracieus en harmonisch mogelijk te maken.

Wij zijn niet alleen... en van alle kanten wordt er ons hulp aangeboden, meestal onzichtbaar voor het oog maar merkbaar en herkenbaar voor diegenen die waarlijk op zoek gaan. Dus 2011 is het jaar van de veranderingen... het jaar dat de grote zeepbel van de illusie zal worden doorgeprikt en wij terug onze afkomst en kracht zullen gaan herinneren. Wij worden ons dit jaar terug bewust dat wij multidimensionale wezens zijn en dat wij in verschillende dimensies gelijktijdig bestaan. Het wonderbaarlijkste moment zal zijn als wij terug contact gaan maken met onze ruimtefamilie en wij ons terug met hen gaan herenigen.

2012 zal het jaar van Ascentie zijn... het jaar waarin de legenden en de profetieën die al miljoenen jaren doorheen het universum gonzen zullen worden ingelost en wij de eerste planeet zullen zijn in het ganse universum ooit, die met de bevolking en al het andere leven erop aanwezig de grote bewustzijnssprong zal maken van verdeeldheid naar eenheid!

Zo ontstaat er momenteel langzaam maar zeker een kleinere derde groep van mensen die in aantal toeneemt op onze planeet. Deze groeiende groep mensen vormen de verbinding tussen de andere twee groepen... het zijn de lichtwerkers die de dualiteit in zichzelf zijn aangegaan en deze getranscendeerd hebben naar een eenheidsbeleving in zichzelf. Zij hebben het mannelijke en het vrouwelijke aspect in zichzelf in balans gebracht en kondigen door hun hervonden innerlijke heelheid de aanstaande Ascentie van planeet Aarde aan in 2012 met al het leven erop... de transformatie van verdeeldheid naar eenheid. Deze lichtwerkers zijn het levende bewijs en daarmee de aankondiging van deze grootse transformatie die ons allen te wachten staat en onze wereld totaal zal veranderen... in een totaal nieuw Licht zal doen ontwaken!

Dus medereizigers... plaats alle gebeurtenissen die momenteel plaatsvinden in een grotere context en tracht de prachtige gelaagdheid te doorzien van het spel van illusie dat wij met elkaar spelen!

Ga op zoek naar je eigen waarheid en stop niet met zoeken tot je haar gevonden hebt. Neem geen genoegen met een leven waarin je geleefd wordt door je eigen angsten en afhankelijkheden... maar bevrijd jezelf van de leugens die je als waarheid heb aangenomen. Ga op zoek naar echte innerlijke vrijheid! Als je die eenmaal gevonden hebt zal het uitstralen doorheen je handelingen en in al je contacten... en zal het vervolgens zichtbaar worden in de wereld om jou heen. Neem niet langer genoegen met een leven dat je afhankelijk laat zijn van anderen, aan spullen en aan geld. Bevrijd jouzelf... en daarmee de anderen om je heen! Besef dat je bewust gemanipuleerd bent om je in alles rondom jou afhankelijk te maken. Doorzie je onvrijheid en durf echt te ontwaken en het grotere plaatje te zien dat je zal bevrijden van de illusie.

Alles is met elkaar verbonden vanuit licht en liefde. Besef dat duisternis enkel en alleen een aspect van die ene bron is die dat heeft geschapen om eenheid voor zichzelf te kunnen verbergen. Wij zijn eenheid die een spel van afgescheidenheid spelen... dus omarm het duistere stuk in jou met liefde en mededogen opdat afgescheidenheid via jou terug ervaren mag worden als eenheid.... het zit allemaal in jou!

Een heerlijk ontwaken toegewenst medereiziger!


Bevrijd, Verspreid en Verbind !Jan & Patricia

www.tweelingziel-verbinding.infoBron: tweelingziel-verbinding.info

Voeg toe aan: