Zoeken
 


Je leven terug in handen nemen

Laatste wijziging: woensdag 20 april 2011 om 08:55, 3391 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 20 april 2011

Terwijl er steeds meer eenheidslicht onze planeet instroomt worden gebeurtenissen in onze levens en in onze samenleving steeds turbulenter. Anderzijds is het zo, indien je volledig durft te vertrouwen op je innerlijke raadgever... de stem van je hoger zelf, dan zul je als nooit tevoren op de golf van verhoogde lichtenergie kunnen meesurfen en zul je pure magie in je leven beleven.

Door het steeds krachtiger toenemende schepperslicht zal de kloof tussen de oude tijdslijn van de derde dimensie en de nieuwe tijdslijn van de vijfde dimensie steeds duidelijker en duidelijker worden. Als lichtwerker zul je daardoor steeds duidelijker een niet-verbinding in je leven gaan voelen met alles wat zich nog vasthoudt aan de oude 3D werkelijkheid. Op die manier kan je leven zeer confronterend aanvoelen. Je ontwaakt uit een droom en niets van deze droom kan je nog langer bekoren... omdat je het niet langer als echt kunt ervaren. Je wordt steeds meer een waarnemer van een samenleving die nog steeds in een gehypnotiseerde droom verkeert. Je mist echtheid, waarheid, verbondenheid en liefdevolle betrokkenheid in de relaties en contacten om je heen. Het is geen toeval dat jij op dit tijdstip in tijd en ruimte ontwaakt op onze mooie blauwe planeet.

Het is geen toeval dat jij gehoor geeft aan een innerlijke zoektocht naar waarheid en echte verbondenheid. Het is geen toeval dat jij je ware diepste zelf terug aan het herinneren bent. Door je ontwaken ben je je leven terug in handen aan het nemen. Des te meer je je leven terug in handen neemt des te vrijer en krachtiger dat je je zal gaan voelen. Des te meer je je leven terug in handen neemt, des te meer je je medemensen en de samenleving aan zichzelf terug geeft. Want wat is het wat ons in een droom houdt? Dat zijn angsten, onzekerheden en afhankelijkheden. Iemand die zonder angsten, onzekerheden en afhankelijkheden durft te leven zal zichzelf bevrijd hebben uit de droom waarin wij gehouden worden. Iemand die volledig ontwaakt is zal al zijn afhankelijkheden, angsten en onzekerheden hebben getransformeerd naar vrijheid, onvoorwaardelijke liefde en innerlijk weten door te vertrouwen op het innerlijk zaadatoom... het hoger zelf. Iemand die volledig ontwaakt is zal zich daardoor in niets meer afhankelijk maken aan de mensen rondom hem en de samenleving waaruit hij/zij ontwaakt is. Daardoor zal een ontwaakte zijn medemensen volledig terug geven aan zichzelf, zodat zij in niets meer afhankelijk zijn aan hem of haar. Een ontwaakte leeft in volledige vrijheid en onvoorwaardelijke liefde met zichzelf en zijn omgeving. Maar daar de samenleving angst heeft voor vrijheid en waarheid, zal zij een ontwaakte als de grootste zonderling gaan ervaren. Het vraagt grote moed en innerlijke kracht om tegen de illusoire droom in te gaan leven en je eigen leven terug in handen te nemen.

Het is geen toeval dat je nu aan het ontwaken bent! Je hebt er voor gekozen om door je ontwaken de samenleving jouw onvoorwaardelijke liefde voor jezelf te schenken en dit met vele andere lichtwerkers zodat ook je medemensen de kans krijgen om te ontwaken uit hun hypnose. Des te meer je ontwaakt, des te krachtiger zal je uitstraling worden, des te meer eenheidslicht zal je in de wereld brengen en des te meer mensen zul je de kans geven om te ontwaken uit hun droom.

Jij bent het verschil! Want als jij het niet bent... wie dan wel? Wij zijn het allemaal samen die als één gehoor geven aan de innerlijke roep van onze ziel. Op een bepaald punt zal je innerlijk licht sterk genoeg zijn om je te bevrijden uit je afhankelijkheden en angsten, op dat moment zul je een stralend baken worden voor je medemensen. Velen zullen zich, door jouw herwonnen vrijheid in jezelf, het licht in zichzelf terug gaan herkennen. Dit is waarom je voor dit leven gekozen hebt... dit is de enige reden waarom je voor dit leven gekozen hebt!
 
Ben je gans je leven al op zoek geweest naar zingeving in je leven en heb je er nooit een bevredigende vorm aan kunnen geven? Heb je je ook steeds afgevraagd waarom het voor anderen zo gemakkelijk leek om voor een bepaalde vorm te kiezen... als arts, therapeut of één of andere vorm van hulpverlener... en het voor jou steeds buiten je bereik leek te blijven? Je voelt in jezelf een diep verlangen om anderen om je heen te helpen en je hebt dit verlangen niet echt kunnen vormgeven in je leven, niet zoals anderen dat hebben kunnen doen in onze 3D realiteit. Jij hebt ervoor gekozen om het vormloze vorm te geven in jezelf in alle vrijheid. Vele therapeuten en hulpverleners hangen vast aan een uiterlijke vorm, hangen vast aan een vastomlijnd en starre projectievorm van hoe zij vinden dat hun cliënten het beste geholpen kunnen worden... weinigen ontsnappen aan deze valkuil. Het is allemaal deel van het grote illusiespel dat wij met elkaar spelen. Want je kunt niemand bevrijden van zijn eigen conditioneringen... dit dien je steeds zelf te doen.

Je hoeft niet buiten jezelf op zoek te gaan naar een zinvolle invulling van je leven, alles is al op dit moment in je leven aanwezig om je waardevol en zinvol te kunnen voelen. Het enige wat je dient te doen in dit laatste Aardse leven van jou in de derde dimensie is bewust al jouw angsten, blokkades en afhankelijkheden aan te gaan en ze te transformeren naar innerlijke kracht en liefdevolle vrijheid. Dit is alles wat je dient te doen... en dit te doen zal je leiden naar het leven van je diepste dromen, waarin je in volledige vrijheid met jezelf en je medemensen vorm kunt geven aan je nieuw herwonnen vrijheid. Jouw eigen weg van bewust ontwaken in jezelf helpt deze wereld en je medemensen mee te transformeren naar het eenheidslicht van de vijfde dimensie. De meeste lichtwerkers doen dit in alle anonimiteit en slechts enkelen zullen zichtbaar een plaats innemen in de samenleving. Dit alles gebeurt volgens zielsplan. In de vijfde dimensie worden mensen niet langer meer afhankelijk gemaakt aan allerhande therapieën en medicijnen die hen uit hun kracht houden. In de vijfde dimensie is iedereen zijn eigen licht en is daardoor volledig zelfbewust van zichzelf als een soeverein en autonoom wezen. Ziekte, afhankelijkheid en slachtofferschap zullen dan als vanzelfsprekend verdwenen zijn.

Het leven dat je nu leeft beweegt zich in deze richting van volledige zelfverantwoording voor al je gedachten en daden... om hierin volledig zelfbewust te worden en jezelf niet meer afhankelijk te maken aan relaties en stoffelijke hebbedingetjes buiten jezelf, waardoor je op jouw beurt de anderen in volledige vrijheid van handelen aan zichzelf zult terug geven. Het is door afhankelijk te zijn aan dingen en zaken buiten onszelf dat wij de illusie in stand houden, dat wij afgescheidenheid en aanhankelijkheid in stand houden, dat wij ziekte en disharmonie in stand houden, dat wij schaarste en graaien in stand houden, dat wij onszelf en de anderen om ons heen in slaafs en afhankelijk gedrag houden. Daarom vind je nu levend in 3D ook geen echte bevredigende werkvorm of relatievorm meer in je leven, omdat het nog steeds gebaseerd is op afgescheidenheid en afhankelijkheid. Je hebt in dit laatste leven ervoor gekozen om het spel van dualiteit uit te spelen en terug naar huis te keren... naar de sferen van eenheid en zelfbekrachtiging. Alles in je leven zal daardoor in het teken staan van loskomen van de illusie, van afhankelijkheid... en een volledige verantwoording nemen voor al je gedachten en daden. Het enige waarvoor je in dit leven geïncarneerd bent is om... je leven terug in handen te nemen, is om los te komen van de illusie, van de vorm... om alzo het vormloze te worden van waaruit alles weer kan ontstaan vanuit eenheid en liefdevolle verbondenheid.

Het jaar 2011 waarin wij nu leven staat voor een onvoorstelbare laatste versnelling van lichtenergieën. Op de zonnewendes, equinoxen, maans- en zonsverduisteringen van dit jaar zullen wij telkens opnieuw een energieboost ervaren van puur schepperslicht die ons steeds sneller en krachtiger zal stuwen naar het punt van planetaire Ascentie in 2012. De lente-equinox van 20 maart gecombineerd met de volle maan was zo een Ascentieboost. Voor velen onder ons was de energie verandering sterk merkbaar. Deze energietoevoer zorgde voor een kantelpunt op onze planeet. Een kantelpunt dat het mogelijk maakt om volledig in de vijfde dimensie tijdslijn te connecteren. Met andere woorden wil dit zeggen dat moeder Aarde genoeg schepperslicht heeft kunnen opnemen om de hogere energieën vast te houden.

Moeder Aarde heeft net zoals wij in haar lichaam meridianen lopen. Deze meridianen noemen bij moeder Aarde leylijnen. Deze leylijnen zijn energielijnen die kriskas net onder het ganse aardoppervlak lopen. Waar deze lijnen elkaar kruisen ontstaan er vortexen of draaikolkachtige energieportalen. Je kunt deze energieportalen met onze chakra's vergelijken. Via deze portalen komt het schepperslicht binnen in de materie om deze vervolgens te bezielen en coderen met leven. Ook hoog rond de Aarde bestaat er een energetisch rasterwerk van kruisende lichtverbindingen. Over dit energetische lichtnet was door onze vroegere overheersers de Anunnaki een net van duister gegooid dat praktisch al het schepperslicht afblokte. Ook de leylijnen in de Aarde waren energetisch vervuild en verstoord. Het duistere net is reeds verwijderd en de leylijnen die op alle mogelijke manieren vervuild werden... zoals bijvoorbeeld door emotionele pijnen veroorzaakt door oorlogen, rassenhaatconflicten en vele andere praktijken die pijn en lijden veroorzaken... worden één voor één terug geheeld en gezuiverd door mensen die bewust en onbewust in liefde samenkomen op deze energetisch vervuilde plaatsen. Door het steeds toenemende eenheidslicht wordt het lichtrasterwerk rondom de Aarde langzaam maar zeker terug helemaal geactiveerd.

De leylijnen maken het onder meer mogelijk dat er bezield stoffelijk leven mogelijk is op de planeet en dat de entiteit die 'Gaia' heet deze stoffelijke vorm kan bezielen, net zoals de meridianen in het menselijk lichaam er voor zorgen dat wij ons stoffelijk voertuig kunnen bezielen. Door elke krachtige lichtgolf die plaatsvindt tijdens de zons- en maansverduisteringen, de equinoxen en zonnewendes kan het stoffelijk lichaam van Gaia steeds meer puur schepperslicht opslaan en is het op onze beurt mogelijk dit in onze stoffelijke voertuigen te doen... alles is verbonden met elkaar. Gaia, of Moeder Aarde, is net als wij opzettelijk vervuild en gemanipuleerd. Deze vervuiling van haar kon enkel plaatsvinden via ons... de mensheid. Zij liet dit toe en onderging, bewust toekijkend vanuit onvoorwaardelijke liefde, hoe haar stoffelijk omhulsel steeds meer vervuild werd door chemische en onnatuurlijke troep, verwoesting van haar natuurlijke ecosystemen en vervuiling van haar auraveld door vervuilende emoties zoals pijn, haat, graaien, afhankelijkheden, liefdeloosheid en vele andere emoties die ontstaan zijn van leven in dualiteit.
 
Door de Goddelijke verordening dat planeet Aarde met al het leven erop terug naar eenheid zal keren en dit in 2012, zal Gaia zich volledig gaan reinigen van alle belastende en ziekmakende energieën om alzo klaar te zijn voor de sprong naar de vijfde dimensie. Gaia is bezig haar leven terug in handen te nemen, door dat te doen zet zij al het leven dat zij draagt in een versnelt proces van ontwaken. Zij laat niet langer toe dat zij gemanipuleerd en misbruikt wordt voor egoistische doeleinden. Voor de mensheid betekent dit dat de Aarde meer en meer zal gaan bewegen, overstromen en branden om alzo de materiële en geestelijke vervuiling op te ruimen, nodig voor haar Ascentiesprong. Doordat wij aan het einde van het spel zijn gekomen van indaling in de materie en afgescheidenheid, dient iedereen zijn leven terug in handen te nemen, nodig om de Ascentiesprong naar de vijfde dimensie te kunnen maken.

Wat Gaia in feite doet is iedereen terug te geven aan zichzelf door het niet langer meer te accepteren van het misbruiken van haar lichaam en ether. Daar wij door ons stoffelijk omhulsel en karma met haar verbonden zijn dienen wij op onze beurt ons leven terug in handen te nemen willen wij mee evolueren met haar, naar haar en onze nieuwe bestemming. Door net zoals Gaia je leven terug in handen te nemen, neem je de volledige verantwoordelijkheid op voor elke gedachte, gevoel en handeling die je doet. Niemand is verantwoordelijk hoe jij je voelt, hoe jouw leven eruit ziet... je beseft dat je dit allemaal zelf geschapen hebt door jezelf weg te geven in slachtofferschap, afhankelijkheid en manipulatief gedrag. Door je leven terug in handen te nemen til je jezelf uit jezelf geschapen gevangenis. Een denkbeeldige gevangenis met stenen muren en een metalen deur. Maar door je innerlijke verwarring zag je niet dat deze deur niet op slot zat... je hoefde enkel de deur te openen en uit je gevangenis te stappen... zo simpel.
 
Wat neem je met je mee indien je komt te overlijden en overgaat naar een andere dimensie? Je huis, je geld, je schulden, je partner, je kinderen, je vrienden, je ouders, je imago, je spulletjes? Niets van dit alles neem je mee, kun je meenemen... daar het allemaal onderdeel is van het grote illusiespel dat wij met elkaar spelen. Het is jouw manier van kijken naar deze zaken en mensen die jouw werkelijkheid bepalen en die jou in afgescheidenheid houden. Wie heeft jou zo leren kijken... wie ben jij echt... ben jij het echt die jouw leven leeft of word je geleefd door iemand anders zijn overtuigingen? Waar ben je bang voor, waar heb je schrik voor om te verliezen als jij je leven terug in handen gaat nemen?

Sta op en vind je innerlijke kracht! Leef je eigen waarheid en laat je niet langer leven door angsten, afhankelijkheden en slachtofferschap... ontwaak aan jouw prachtige zelf. Het is allemaal al aanwezig in jezelf... durf te voelen, te reiken, te uiten, te dansen, te schaterlachen... durf vrij te zijn en daardoor de anderen om je heen te bevrijden van de onvrijheid waarin je hen gevangen hield door jouw angsten en afhankelijkheden... Je kunt het niet meenemen in 2012 als Gaia haar Ascentiesprong gaat maken naar de vijfde dimensie. Integendeel, door je leven terug in handen te nemen geef je de anderen om je heen de kans om hetzelfde te doen, maar daarvoor dien je jezelf eerst te onthechten aan jouw projecties van onvrijheid. Wij staan aan de vooravond van een wedergeboorte in het licht, in het licht van onszelf... in eenheidslicht.

Het is geen toeval dat je aan het ontwaken bent, het is geen toeval dat jouw vrienden, familie en werkrelaties dat nog niet doen. Jij hebt hiervoor gekozen... om je terug bewust te worden van je ware zelf en de denkbeeldige illusie van je af te schudden om alzo de komende Ascentie mee mogelijk te maken. Het wordt voor jou steeds makkelijker om je leven terug in handen nemen en dit door het steeds verhogende pure schepperslicht dat ons voortstuwt naar het planetaire ontwaken in 2012... Durf je leven te leven, durf jezelf te zijn, durf de verwarring en de angsten van je af te schudden! Je zult steeds weer worden opgevangen in een net van liefde, maar je dient voor jezelf steeds weer opnieuw je innerlijke keuzes te maken die je zullen bevrijden van je innerlijk gevangenschap... de deur staat open.
 
Maak jezelf niet langer iets wijs, maak de anderen om je heen niet langer iets wijs... Wees wijs en oprecht en leef vanuit vreugde en verbondenheid en niet langer vanuit angst en afgescheidenheid!

Je bent een wezen van eenheid dat verstoppertje speelt met zichzelf in de stoffelijke dualiteit. Probeer te genieten van deze stoffelijke ervaring... want daar is ze voor bedoeld. En echt genieten kun je slechts als je vrij bent van afhankelijkheden en slaafs gedrag die je in een platgelopen tredmolen van onvrijheid houden.

Herinner jezelf en neem je leven terug in handen en schenk het alzo terug aan je dierbaren die je omringen. Het duurt niet lang meer en alles zal duidelijker worden doordat de illusie onthult zal worden.

Houd moed medereizigers en volg je innerlijke stem die je uit de illusie zal gidsen. Jij bent die ene waar je op zit te wachten... er is geen andere buiten jou... het is allemaal in jou!
 
 
Bevrijd, Verspreid en Verbind !
 
 
   
Jan & PatriciaBron: tweelingziel-verbinding

Voeg toe aan: