Zoeken
 


Europese Denktank: Westerse banken in 2012 gedecimeerd en ontdaan van hun macht

Laatste wijziging: woensdag 26 oktober 2011 om 22:06, 4048 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 26 oktober 2011

Volgens de Europese Denktank LEAP/E2020 is het gebeurd met de macht van de Westerse megabanken. Volgend jaar zal zeker 10% tot 20% van de banken omvallen, waaronder ook grote banken die tot nu toe als 'too big too fail' werden beschouwd. Een groot deel van de bankensector zal in 2012 worden genationaliseerd, en onder druk van de publieke opinie zullen de bankiers een groot deel van hun exorbitante salarissen en bonussen definitief moeten opgeven.

Zoals de Denktank al twee jaar geleden voorspelde zinkt de wereld steeds verder weg in monetaire, financiële, economische, sociale, politieke en strategische crises. De 'geopolitieke ontwrichting' is in volle gang; in alle landen worden de besluiten van de politiek gekenmerkt door onzekerheid over de te volgen koers. Terwijl de wereldwijde recessie is teruggekeerd wordt gevreesd voor het lot van de banken, het uitbreken van een valuta oorlog en stijgende en permanente werkloosheid.

10%-20% banken naar het schavot
Al deze negatieve ontwikkelingen zullen in de eerste helft van 2012 de Westerse banken decimeren. Hun winsten bevinden zich in vrije val, hun balansen zijn een chaos, biljoenen financiële (dollar)bezittingen zijn in rook opgegaan en steeds meer landen willen hen -onder druk van de steeds vijandiger wordende publieke opinie- strikte reguleringen opleggen en hen zelfs onder toezicht plaatsen. 'Het schavot is opgericht en minstens 10% van de Westerse banken zal in de komende kwartalen daarheen moeten gaan.'

In feite zal er sprake zijn van een drievoudige decimering die zal uitmonden in de verdwijning van 10% tot 20% van de Westerse banken:

* decimering van hun aantal werknemers
* decimering van hun winsten
* decimering van het aantal banken.
 
Dit zal gepaard gaan met een drastische vermindering van hun rol en importantie in de wereldwijde economie, wat van directe invloed zal zijn op de bankensector in andere delen van de wereld, alsmede ook op andere financiële instellingen zoals verzekeraars en pensioenfondsen.

Griekenland en euro niet het probleem
De experts van LEAP/E2020 wensen nog altijd niet mee te gaan in de door Wall Street en The City (Londen) aangewakkerde hype rond de financiële crisis in Griekenland en het gevaar voor de instorting van de eurozone. 'Vergeet niet dat de euro nog altijd springlevend is en dat euroland is slechts zes weken 17 parlementen zover kreeg om het financiële stabilisatiefonds te versterken... Laten we dus bij de realiteit blijven,' aldus de Denktank, die als één van de zeer weinigen de verschillende fases van de wereldwijde crisis sinds 2008 correct wist te voorspellen.
 
New York en Londen zijn het hart van het wereldwijde financiële systeem. De financiële crisis begon in deze steden en zal daar dan ook eindigen. Griekenland en de euro zullen daar overigens zonder twijfel een rol in spelen: 'De Griekse schuld is de omkoopbaarheid van het bankwezen dat nu in de publieke arena explodeert, en de euro is de pijl van de toekomst die door de huidige financiële luchtballon prikt.' Griekenland en euro benadrukken de crisis weliswaar, maar zijn echter niet het probleem zélf.
 
Massa ontslagen, winsten verdampt
Men hoeft alleen maar naar de toestand op Wall Street en in The City te kijken om de toekomst van de Westerse banken te zien. En die is verre van rooskleurig: sinds 2008 werden er al honderdduizenden werknemers ontslagen, en het einde van deze ontslaggolf is nog lang niet in zicht. Daarnaast zijn de kapitaalstromen naar de VS en Groot Brittannië opgedroogd, werden er de afgelopen maanden enorme financiële verliezen geleden en kwamen er allerlei nieuwe regels die langzaam maar zeker een einde maken aan het superwinstgevende bankiersmodel van het afgelopen decennium.
 
De grote Westerse banken hebben geen andere keuze dan fors te snijden in de kosten, en wel zo snel en diep mogelijk. De makkelijkste oplossing is tienduizenden werknemers op straat te zetten - en dat is dan ook precies wat er nu opnieuw gebeurt. Te midden van de komende 'perfecte politieke en financiële storm' die de VS in november en december wacht, zullen de banken opnieuw pijnlijke maatregelen moeten nemen. Zo verminderde de (inmiddels door het wereldpubliek gehate) investeringsbank Goldman Sachs de afgelopen maanden het aantal groene planten op zijn kantoren, om zo ook op dat vlak geld te besparen.
 
Macht Westerse banken gaat verdwijnen
De Denktank ziet een parallel tussen de huidige bankensector en de Westerse staalindustrie in de jaren '70. De grote staalgiganten gedroegen zich destijds alsof zij de meesters van de wereld waren, net als de banken nu. De algemeen directeur van Goldman Sachs deed zelfs zijn stante pede legendarisch geworden uitspraak dat hij het 'werk van God' op Aarde deed. Maar net zoals de macht van de staalbazen werd gebroken zal ook de macht van de banken verdwijnen. In slechts 2 tot 3 jaar tijd is de situatie voor de banken radicaal veranderd; door toenemende competitie, instortende winsten, massa ontslagen, verlies aan politieke invloed, het einde aan enorme subsidies en uiteindelijk de nationalisatie en/of herstructurering zal de bankensector in de periode 2012-2013 véél kleiner worden en fors aan invloed moeten inboeten.
 
Al in 2008 moesten de grote Amerikaanse zakenbanken Goldman Sachs, Morgan Stanley en JP Morgan zichzelf plotseling in 'bank holdings' veranderen om door de overheid te kunnen worden gered. De Britse regering nationaliserende vrijwel het complete bankensysteem, iets waar de Engelse belastingbetalers nog steeds voor moeten opdraaien omdat de aandelen van de banken in 2011 opnieuw zijn gekelderd. Overigens is dit exemplarisch voor het hele Westerse bankensysteem; deze private financiële (markt)spelers zijn in de praktijk vrijwel NIETS waard. Hun marktkapitalisatie is in rook opgegaan, waardoor ze in 2012 voor naar verhouding geringe kosten door de landen kunnen worden genationaliseerd.
 
Daarom zal 2012 in zowel de VS, Europa als Japan het jaar van de nationalisering van de banken gaan worden, of dat in Amerika nu de Bank of America, CitiGroup of Morgan Stanley is, RBS of Lloyds in Groot Brittannië, Société Générale in Frankrijk, Deutsche Bank in Duitsland of UBS in Zwitserland. Een aantal 'te groot om om te vallen' banken zullen wel degelijk gaan omvallen, en daarbij een flink aantal kleinere banken met zich meesleuren (voorbeeld: de Deense Max Bank, die recent het faillissement heeft aangevraagd).
 
Politici gaan belangen spaarders boven banken zetten
In een tijd dat er toch al zwaar bezuinigd moet worden, in veel landen de belastinginkomsten teruglopen en het publieke verzet tegen de bailouts van de banken steeds groter wordt, zullen politieke leiders eieren voor hun geld kiezen en eindelijk de belangen van de spaarders en werknemers boven die van de bankmanagers en aandeelhouders gaan stellen. Dit zal resulteren in een nieuwe instorting van de aandelen van de financiële instellingen (zowel banken als verzekeraars), waardoor hedge funds en pensioenfondsen in nog grotere problemen terecht zullen komen. Deze ontwikkeling zal de economische recessie verder versterken.
 
Serie faillissementen niet meer te vermijden
Kort en simpel gezegd zal de Westerse bankensector flink in omvang, aantal en importantie gaan afnemen. In sommige landen, waar megabanken 70% of meer van de markt in handen hebben, zal dat onvermijdelijk leiden tot het verdwijnen van één of meerdere van deze zeer grote financiële spelers, ongeacht wat hun leiders, stresstesten of ratingsbureaus ook mogen beweren. Als aandeelhouder of klant van zo'n bank die in 2012 zou kunnen gaan omvallen moet u natuurlijk voorzorgsmaatregelen nemen, iets waar de Denktank in de betaalde versie van het Global Europe Anticipation Bulletin nr.58 uitgebreid over adviseert. Het is hoe dan ook te laat om de komende serie bankfaillissementen nog te voorkomen.
 
 
Xander
 
(1) LEAP/E2020  


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: