Zoeken
 


Zorgverzekeraars willen de oude amalgaam kwik vulling terug in de mond van uw kinderen

Laatste wijziging: maandag 16 januari 2012 om 22:07, 2694 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 16 januari 2012

 

ent u hem nog, de schooltandarts. Mogelijk heeft u nog een aandenken in de vorm van een oude amalgaamvulling in uw mond. Volgens de gepubliceerde gegevens van verzekeringsite.nl vergoeden de verzekeraars nog maar gemiddeld € 38.01 met negatieve uitschieters van € 30.01 per 1 vlaks-vulling (kleine vulling). Dat betekent dat de verzekeraars niet bereid zijn de verdoving te betalen voor uw kinderen!

Uit berekeningen van Vergelijkmondzorg.nl, de grootste vergelijkingswebsite van tandartstarieven blijkt het volgende.

Totale kosten 1 vlaks-vulling 2011*  
Moderne composiet vulling zonder verdoving/drooglegging € 41.32
Inclusief verdoving drooglegging. en bij diepe vullingen een afscherming  
Om de kies levend te houden. (komt niet vaak, maar wel voor) € 80.07


Met andere woorden deze vulling kostte in 2011 tussen de €41.32 en €80.07.
* Zie verder voor de onderbouwing

 
Tarieven 2012  
Gemiddeld tarief op Vergelijkmondzorg onder 280 tarieflijsten: all-in prijs € 44.85


Wat verzekeraars nog wel vergoeden voor uw kinderen is de oude grijze amalgaam/kwik-vulling (de oude schooltandarts vulling). Bij dit type vulling is niet alleen de kleur en het materiaal een punt van discussie, maar er moet ook meer tandmateriaal opgeofferd worden om deze vulling te maken ten opzichte van de moderne composiet vullingen. Waarbij er bij de vergoeding van de zorgverzekeraars vanuit wordt gegaan dat dit zonder verdoving gebeurt. Voor een moderne vulling moeten ouders nu gemiddeld €6,84 bijbetalen, maar dit kan in de extreemste gevallen wel oplopen tot €45.00 euro.

De opvattingen van zorgverzekeraars:

Zorgverzekeraars leggen de schuld bij de tandartsen en verweren zich met dat er tandartsen zijn met tariefstijgingen van wel 30%. Ook wij van VergelijkMondzorg zien incidentele extreme tariefstellingen en zijn van mening dat deze tandartsen deze tarieven goed moeten onderbouwen willen ze deze declareren. Er kan echter niet van vrije tarieven gesproken worden als de tarieven bepaald worden door de zorgverzekeraars. Daarnaast maken de verzekeraars de discussie moedwillig dood door bovengenoemde tarieven te gaan vergoeden, en daarnaast de premie van hun verzekeringen te verhogen. Wij hopen dan ook dat alle partijen met elkaar om tafel gaan, de emoties opzij schuiven en met feiten gaan discussiëren. Want op dit moment wordt er een hoop geroepen maar weinig met feiten onderbouwd.

Verplicht tot vergoeden tandheelkundige jeugdzorg

Uw zorgverzekeraar is verplicht om de volledige nota te vergoeden en zich niet te beperken tot de vergoeding van hun eigen vastgestelde maximumtarief. Dit geldt zo lang de zorgverzekeraars onvoldoende zorg ingekocht hebben middels contracten; mocht u voor uw de behandeling(en) van uw kind(eren) toch een eigen bijdrage in rekening gebracht krijgen door uw zorgverzekeraar, dan adviseren wij u hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Gaat uw zorgverzekeraar daar niet op in, dan raden wij u aan hierover een klacht in te dienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en een melding te doen bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Data Vergelijkmondzorg

De website is geheel onafhankelijk. VergelijkMondzorg heeft geen invloed op de tarieven die tandartsen of zorgverleners publiceren. Objectiviteit is zeer belangrijk voor VergelijkMondzorg , daarom staan wij van VergelijkMondzorg altijd open voor op- of aanmerkingen. VergelijkMondzorg zal niemand een voorkeursbehandeling geven. Alle beoordelingen, scores en berekeningen worden door computeralgoritmes uitgevoerd. Voor VergelijkMondzorg staat objectiviteit bovenaan en wij stellen ons dan ook toetsbaar op voor organisaties die inzicht willen krijgen in VergelijkMondzorg.

*.Onderbouwing

Verplichte tariefstructuur voor tandartsen 2011  
UTP code Tarief
V11 Eenvlaksrestauratie Inclusief eventuele onderlaag. € 20.66
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag € 20.66
V50 Aanbrengen rubberdam  € 10.33
A10 Geleidings- en/of infiltratie € 12.92
V60 Indirecte pulpa-overkapping  € 15.50

 Bron: vergelijkmondzorg.nl

Voeg toe aan: