Zoeken
 


Ook in Frankrijk, België en Italië een stille run op de banken

Laatste wijziging: woensdag 30 mei 2012 om 10:59, 3065 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 30 mei 2012

Megabank UBS waarschuwt voor mogelijke ernstige bankrun in juni met instorting bankensysteem als gevolg - Spanje vreest instorting en wil onmiddellijk actie ECB - Griekse schuld blijkt 1 biljoen euro te zijn (422% van het BNP)

Behalve in Griekenland en Spanje blijken ook in Frankrijk, België en Spanje burgers het afgelopen jaar ongewoon veel geld van hun bankrekeningen te hebben opgenomen. In Griekenland bereikte deze stille 'slow motion' bankrun, die al 2 jaar aan de gang is, een voorlopig nieuw hoogtepunt. Behalve een groeiende kapitaalvlucht van privégeld dreigen de banken zoals we gisteren als schreven ook nog eens te maken te krijgen met het wegstromen van de fondsen van grote professionele beleggers. Kortom: het Europese bankensysteem wankelt opnieuw.

In het afgelopen jaar werd er 120 miljard euro bij de Belgische banken opgenomen; de collega's in Frankrijk noteerden 90 miljard en die in Italië 'slechts' 30 miljard. Volgens het internationale persbureau Reuters moeten de banken in Frankrijk, België en Spanje erop rekenen dat het (gedeeltelijk) leeghalen van de rekeningen door de burgers de komende tijd alleen maar zal toenemen.

Nergens is de stille -en door de politiek en media krampachtig doodgezwegen- bankrun echter zo erg als in Griekenland en Spanje. In deze twee landen werd alleen al in de eerste twee dagen van vorige week 1,4 miljard euro opgenomen. In totaal namen de Grieken sinds de verergering van de crisis in 2010 zo'n 72 miljard euro van hun rekeningen op, 30% van het totaal. Een derde van dat bedrag zou linea recta naar het buitenland zijn gebracht. Om hun vermogen op peil te houden kochten de Grieken bijvoorbeeld ook edelmetalen.

Waarnemers zijn het er overigens niet over eens of we daadwerkelijk over een bankrun kunnen spreken. De nieuwe topman van de Deutsche Bank, Anshu Jain, verklaarde hier in heel Europa geen spoor van te kunnen ontdekken. Zijn ontkenning is echter logisch, omdat men doodsbang is dat een bekend gemaakte bankrun overslaat naar andere landen waardoor vervolgens het hele Europese bankensysteem zou kunnen instorten. (1)

UBS: Risico op bankrun in juni
Van de Zwitserse megabank UBS kunnen we een objectievere inschatting verwachten omdat dat land zich niet heeft laten knechten door de euro. De topmanager investeringen van UBS schat de kans dat er nog vóór de Griekse parlementsverkiezingen op 17 juni een hevige bankrun in de Zuid Europese landen ontstaat op 20%, wat in de financiële wereld als een aanzienlijk risico wordt beschouwd.

'Besmettingsgevaar zou ertoe kunnen leiden dat privéklanten in Portugal, Ierland, Italië en Spanje hun geld opnemen, omdat ze zich zorgen maken om de solventie van de banken of om hun geld om te wisselen voor een andere munt,' aldus Alexander Friedman. 'Dat zou een grote bankeninstorting veroorzaken die daadwerkelijk ongekende stappen van de Europese Centrale Bank zou vereisen.'

Een bankrun zou de steeds waarschijnlijker wordende uittreding van Griekenland uit de eurozone kunnen bespoedigen, schrijft Friedman.

Spanje vreest instorting en wil actie ECB
Ook de instorting van Spanje komt steeds sneller dichterbij. De Spaanse premier Mariano Rajoy wil dat de ECB opnieuw Spaanse staatsobligaties koopt omdat het ESM, dat op 1 juli in werking treedt, te laat komt (3). De rente die Spanje over zijn staatsobligaties moet betalen is namelijk tot de onhoudbare hoogte van 6,43% opgelopen (4) . De ECB lijkt echter weinig heil te zien in de door Rajoy geëiste nieuwe aankopen van Spaanse staatsschulden en wil dat de politiek met een oplossing komt.

Internationale Banken: EU moet politieke unie worden
Het hoofd van het Internationale Bankeninstituut IIF, Charles Dallara, ziet maar één uitweg uit de financiële crisis in de eurozone: Duitsland moet zijn verzet tegen eurobonds opgeven en de EU moet een politieke unie worden. Duitsland en Oostenrijk willen geen eurobonds omdat de financieel gezondere landen dan blijvend moeten opdraaien voor de veel te hoge uitgaven en schulden van de Zuid Europese lidstaten.
Het IIF denkt dat het Griekse exit uit de eurozone de ECB onmiddellijk insolvent zal maken en waarschuwt daarom Griekenland niet te laten vertrekken (6). Dallara beweert dat er nog maar 10 miljard euro nodig is om het Griekse probleem op te lossen - een ronduit bizarre bewering, aangezien de 380 miljard euro die de Grieken van de EU en het IMF kregen -en daarnaast nog eens 100 miljard uit Europese structuurfondsen- tot nu toe helemaal niets hebben veranderd. Bovendien houdt Griekenland ondanks deze ongekende financiële hulp nog steeds 400 miljard euro schuld over.

Als alle schulden van Griekenland bij elkaar worden opgeteld -inclusief derivaten- dan komen we op het duizelingwekkende bedrag van ruim 1 biljoen euro, oftewel 421,67% van het nationale BNP. Iedereen zal daarom begrijpen dat de door Europa geëiste officiële schuldenvermindering naar 120% in het jaar 2020 volkomen onmogelijk is, zeker als bedacht wordt dat de economische krimp in het land een onvoorstelbare -9,6% bedraagt en er maandelijks 2 miljard euro meer wordt uitgegeven als er binnenkomt (8).

Duitsers voorlopig nog tegen eurobonds
De voorzitter van de Duitse liberale partij FDP noemt de door veel EU landen gewilde invoering van eurobonds 'rentesocialisme' waar Duitsland niet mee zal instemmen (5). 'Het kan niet zo zijn dat slechts enkelen betalen en allen profiteren.' Landen waar het financieel steeds slechter gaat, zoals inmiddels ook Frankrijk, willen juist om die reden de invoering van eurobonds, omdat deze landen dan minder rente over hun staatsschulden hoeven te betalen. Voor Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Finland zal deze rente juist fors oplopen, wat nieuwe en blijvende bezuinigingen noodzakelijk maakt.

De Nederlandse premier Rutte heeft weliswaar gezegd tegen eurobonds te zijn, maar zijn weerstand is nul komma nul waard omdat een meerderheid in het Nederlandse parlement -VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks- vorige week akkoord ging met het ESM en daarmee met het opgeven van het Nederlandse vetorecht. Dat betekent dat als de Duitse bondskanselier Angela Merkel op zeker moment overstag gaat -zoals de afgelopen jaren iedere keer weer is gebeurd- Nederland automatisch zal volgen.


Xander


(2) Cash
(4) NU
(5) NU

 Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: