Zoeken
 


Professor Economie: ESM zal crash Europa alleen maar erger maken

Laatste wijziging: maandag 11 juni 2012 om 10:04, 2905 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 11 juni 2012

Volgens de Duitse professor economie Bernd Lucke, werkzaam aan de Universiteit van Hamburg, zal het ESM reddingsfonds precies het tegenovergestelde doen als beoogd, namelijk een grote en ernstige crash in Europa veroorzaken (1). Het ESM bevat namelijk enkel 'suikerbrood' voor de Zuid Europese landen in de vorm van de permanente financiering van hun veel te hoge uitgaven en schulden door met name Duitsland en Nederland. Van een stok achter de deur in de vorm van een mogelijk staatsbankroet voor landen die zich niet aan de afspraken houden is echter (weer) geen sprake. De scheidende voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) is de eerste hoge Nederlandse official die het nu openlijk toegeeft: 'Nederland zal offers moeten brengen voor Europa' (2). Offers, die de welvaart van u en uw (klein)kinderen fors en blijvend zullen verminderen.

Hulppakketten voor Cyprus, Spanje, Italië en...
In tegenstelling tot de Tweede Kamer, die bijna gretig akkoord ging met de overgave van onze democratie en belastingmiljarden aan Brussel, heeft het Duitse parlement nog niet ingestemd met het ESM. Professor Lucke denkt echter dat het onwaarschijnlijk is dat de Duitse Bondsdag het ESM zal afwijzen. 'De afgevaardigden van deze coalitie zijn bang voor hun herverkiezing en de (oppositiepartij) SPD (de Duitse PvdA) is altijd al voorstander van het maken van meer schulden.' Volgens Lucke moeten de Duitsers zich gaan opmaken voor een hulppakket voor Cyprus, Spanje, Italië en daarna waarschijnlijk nog meer landen.

'ESM is gedoemd te mislukken'
De professor bestrijdt de stelling van sommigen dat het ESM te laat komt. 'We hebben tenslotte nog tot 2013 het tijdelijke EFSF reddingsscherm. Het punt is echter niet of het te vroeg of te laat komt, maar dat het ESM onlogisch in elkaar zit en daarom gedoemd is de mislukken. Aan de ene kant verhoogt het ESM met aanvullende kredieten de schulden van de landen met teveel schuld, en aan de andere kant krimpt het hun economieën door verplichte hervormingen. De fiscale druk op deze landen wordt daarom eveneens groter. En dat zou de markten gerust moeten stellen? Als er niet aan de eisen wordt voldaan dan kan het hulpgeld daardoor niet worden uitbetaald en volgt het staatsbankroet. Daarom kan het ESM de markten totaal niet geruststellen. Het zal enkel de schulden verhogen en de landen in een recessie storten.'

Risico's zijn voor belastingbetaler
Bovendien zijn de enigen die het meeste profiteren de oude schuldeisers (banken e.d.) van de landen. 'Zij kunnen hun risico's op de belastingbetaler afwentelen. Overigens is de 'permanente' status van het reddingsfonds (ESM) vermoedelijk bedrog. Het ESM koopt enkel wat tijd. Als dan op een dag blijkt dat de schuldencrisis véél erger is geworden en een grote golf staatsbankroeten onvermijdelijk is, dan zal dat het einde van het ESM betekenen - maar wel een heel kostbaar einde.'

ESM bevat geen discipline voor schuldenlanden
Nu duidelijk wordt dat het ESM bij lange na niet toereikend is en Europa minstens € 2 biljoen nodig heeft, is dat einde onvermijdelijk. 'Hoe langer men de werkelijke oplossing van het probleem vooruit schuift, des te groter zal de crash zijn. Deze oplossing is een schuldensanering met geordende staatsbankroeten en een passende compensatie voor de Europese financiële sector. Is het u niet opgevallen dat bondskanselier Merkel 2 jaar geleden duidelijk een mogelijke insolventie van de staten heeft afgedwongen, maar dat daar in het ESM niets van terug te vinden is? En dat er ook geen schuldensanering in het verdrag voorzien is, hoewel de coalitie dat wel geëist heeft? Dus waarmee wil Merkel de landen dan discipline opleggen als zij wél de hulpkredieten opstrijken maar de daaraan verbonden eisen niet inwilligen?'

ESM = opgave soevereiniteit
Daarbij geeft het ESM juridische problemen in Duitsland, omdat de soevereiniteit over de nationale begroting voor onbepaalde tijd moet worden overgedragen aan een instituut dat geen grondwettelijke basis heeft. Bovendien hebben landen die het ESM hebben ondertekend geen recht om uit het verdrag te treden, dus alle toekomstige regeringen zijn eraan gebonden. 'Wie geeft hen eigenlijk dat mandaat?' vraagt Lucke zich af. In eigen land probeerde alleen PVV leider Wilders het opgeven van onze soevereiniteit aan het ESM via de rechter te voorkomen - tevergeefs.
De oppositie in Duitsland (SPD, de Groenen) werkte de afgelopen tijd aan een gemeenschappelijk 'schuldenverwijderingsfonds' als alternatief voor eurobonds, die officieel nog steeds worden afgewezen door de Duitse regering. Zo'n fonds, waarin alle Europese staatsschulden van boven de 60% van het BNP op één hoop worden gegooid, blijkt echter juridisch niet door de beugel te kunnen omdat het in strijd is met de 'no bailout' clausule. Met andere woorden: ook via deze truc zullen Duitsland en Nederland opdraaien voor de uitgaven- en schuldendrift van de rest van Europa. (6)


'Terug naar no-bailout clausule'
Op de vraag of de eurozone werkelijk door een centralistisch en democratisch niet gelegitimeerd instrument zoals het ESM gered kan worden, antwoordt Lucke zeer beslist: 'Nee natuurlijk niet. Het zou het beste zijn als we naar de strenge no-bailout clausule terugkeren, want die is democratisch gelegitimeerd. Daarnaast moeten er maatregelen worden voorbereid om het financiële systeem van de EU bestand te maken tegen staatsbankroeten. Samen met mijn collega Harald Hau hebben we berekend dat een gedwongen herkapitalisering van de bankensector vermoedelijk vele malen gunstiger is dan het huidige beleid.'

Duitsers en Nederlanders voor honderden miljarden het schip in
Het ESM gaat ervoor zorgen dat de weinige landen met nog een AAA rating, waaronder Duitsland en Nederland, zullen worden afgewaardeerd, waardoor ook wij een hogere rente zullen moeten betalen. Kredietbeoordelaar Moody's waarschuwt nu al dat zowel een Griekse uittreding als een bailout van Spanje gevolgen zal hebben voor alle overgebleven 'triple A' landen in de eurozone (5).
De échte pijn komt echter pas als blijkt dat het bankroet van sommige landen niet te voorkomen is en wij zullen moeten opdraaien voor de honderden miljarden euro's verliezen waar onze regeringen zich garant voor hebben gesteld. Dan zal onze staatsschuld exploderen, zullen de belastingen verder moeten worden verhoogd en de sociale voorzieningen worden uitgekleed.
Mede om die reden is Lucke woordvoerder van het Bürgerwille verbond geworden, dat op het internet handtekeningen verzameld tegen het Europese reddingsfondsen beleid. Bürgerwille is niet tegen een verenigd Europa, maar wil dat de verschillende volken democratische zeggenschap krijgen over grote maatschappelijke besluiten zoals destijds het opgeven van hun eigen munten ten gunste van de euro.

'Griekenland vernietigd door euro uittreding'
Lucke denkt overigens niet dat de 'brood en spelen' van deze zomer (EK en Olympics) de burgers echt zullen afleiden van het ESM, omdat er mogelijk al binnen enkele weken heftige berichten uit Griekenland zullen komen. Hierdoor zullen de burgers zich gaan afvragen of het nog zin heeft om opnieuw tientallen miljarden euro's belastinggeld in Griekenland te pompen. (1)

De vorige Griekse premier Papademos waarschuwt overigens voor een Griekse uittreding uit de eurozone, dat volgens hem 'catastrofale' gevolgen zal hebben en zijn land zal vernietigen. Hij verwacht een inflatie van 50% en een daling van het BNP met 20% (sommige onafhankelijke analisten schatten deze daling zelfs op 50%) (3).

€ 90 miljard voor één Belgische bank
Eén dag nadat Frankrijk en België aankondigden dat de in problemen geraakte bank Dexia -die bij de eerste Europese bankenstresstest als 'solide' werd bestempeld- met nog eens € 55 miljard aan garanties zal worden ondersteund, verklaarde de topman van de bank, Pierre Mariani, dat hij eigenlijk € 90 miljard nodig heeft. Dexia hoopt nu dat de Europese Commissie hiermee akkoord gaat. (4)
Recent berichtten we dat de Belgen het afgelopen jaar maar liefst € 120 miljard van hun bank- en spaarrekeningen hebben gehaald, een heuse 'stille' bankrun dus. Het is daarom nauwelijks waarschijnlijk dat Dexia de enige probleembank van België is. Onze zuiderburen zitten in steeds meer opzichten in het zelfde schuitje als Spanje, Portugal, Italië en Griekenland, en zullen mogelijk over niet al te lange tijd eveneens hun hand moeten ophouden. En u weet inmiddels wie daar voor gaan betalen.


Xander


(2) NU


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: