Zoeken
 


Duitse media constateren: Europa grijpt naar ons geld

Laatste wijziging: maandag 2 juli 2012 om 15:47, 2543 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 2 juli 2012

Deze 'rouwadvertentie' werd op Duitse internetsites geplaatst, maar is net zo goed van toepassing op Nederland. De tekst zou dan zijn: 'Na een lange strijd heeft u verloren van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks.'

Vergeet de misleidende onzinverklaringen van premier Mark Rutte en de in werkelijkheid pal achter hem staande oppositieleiders Pechtold (D66) en Samson (PvdA). Nederland verkeert nog altijd in coma, mede dankzij de reguliere massamedia die inmiddels uitsluitend dienst lijken te doen als propagandakanaal voor Brussel. Hoe anders is het in Duitsland, waar veel media openlijk schrijven wat er afgelopen vrijdag écht is besloten op de EU top, en vooral wat hier de gevolgen van zijn voor Duitsland en daarmee ook Nederland: 'Europa grijpt naar ons geld', concludeert bijvoorbeeld Die Welt. (1)

'(De redding van) Griekenland is een uitzondering in de eurozone,' onderstreepte bondskanselier Angela Merkel op 9 december 2011. En veel recenter, op 29 juni: 'Uitzondering van de ESM voorrangsclausule geldt alleen voor de hulp aan Spanje.' Vooral haar verklaring 'Zolang ik leef geen schuldenunie' baarde opzien. Maar slechts enkele dagen later bleken al Merkels beloftes opnieuw niets waard te zijn. Na de EU top haastte ze zich naar haar hotel en had ze voor de camera's enkel een vage verklaring afgelegd, zodat de media in haar eigen land niet onmiddellijk in de gaten zouden hebben dat ze -om met de analogie van SP leider Roemer te spreken- feitelijk de Duitse pincode aan Spanje en Italië had overhandigd (3).

Eurozone is nu een schuldenunie
'Als economische historici over een paar jaar het keerpunt moeten aanwijzen waarop de eurozone in een schuldenunie veranderde, dan zouden ze naar afgelopen donderdagnacht kunnen wijzen,' schrijft Die Welt. 'Tijdens die dramatische uren zwichtte Angela Merkel voor de enorme druk van de Italiaanse premier Mario Monti en de Spaanse premier Mariano Rajoy en ging akkoord met een overeenkomst waarvan de draagwijdte nu erg moeilijk in te schatten is.'

Tot nu toe stond Berlijn er altijd op dat de schuldenlanden in ruil voor de miljardenhulp hun economieën en sociale systemen onder supervisie van de de Troika (EU, ECB en IMF) zouden moeten hervormen. Na donderdag en vrijdag is dat niet langer het geval. 'Juist om die reden waren Portugal en Ierland bang om ook om hulp te vragen. Nu zal een greep in de bailout pot echter veel makkelijker zijn...'
De (Duitse) federale regering heeft altijd benadrukt dat er strenge voorwaarden aan iedere bailout verbonden moeten zijn. Dit is nu veranderd, deels dankzij de financiële markten, waardoor Italië en Spanje de laatste tijd met recordrentes moeten worstelen. Tot nu toe hebben ze echter geweigerd (binnenlandse) noodmaatregelen (hervormingen, bezuinigingen) te nemen... Monti juichte niet voor niets dat 'de Troika nooit naar Rome' zal komen.'

Gevolgen gratis creditcard voor schuldenlanden
Nu Spanje onlangs een extreem kostbare 'uitzonderingspositie' kreeg zullen andere landen snel volgen. De Grieken zijn er vanzelfsprekend als eersten bij. Athene heeft inmiddels geëist dat de directe hulp aan de banken via het EFSF / ESM ook voor Griekenland moet gelden. Oppositieleider Alexis Tsipras vindt dat de regering zelfs met een veto tegen het Europese Verdrag voor Stabiliteit moet dreigen en Europese kredietinspecteurs de toegang tot Athene moet weigeren als de EU hen niet dezelfde 'uitzonderingspositie' als Spanje geeft.
Na de Grieken zullen de Ieren, Portugezen en straks ook Italianen, Fransen en Belgen natuurlijk niet willen achterblijven. Nu de probleemlanden inderdaad een gratis creditcard hebben gekregen zullen Duitsland en Nederland keer op keer diep in de buidel moeten tasten om het failliete Zuiden overeind te houden. De schuldenunie is daarom nu al een feit, ook zonder dat er Eurobonds hoeven te worden ingevoerd.

Om alleen al Spanje en Italië te 'redden' moeten de inzetbare fondsen van het EFSF verhoogd worden van ongeveer € 270 miljard naar € 1450 miljard. Omdat de landen die hulp uit het EFSF ontvangen zelf geen deugdelijke garanties aan het EFSF kunnen geven moet het totale fonds verhoogd worden naar € 1,7 biljoen, waar Duitsland € 791 miljard voor zijn rekening zou moeten nemen, oftewel 32% van het totale BNP van het land.

Enorme risico's voor Duitsland en Nederland
Deze verhoging houdt enorme risico's in voor Duitsland en Nederland, vooral omdat het totale EFSF concept tot nu toe volkomen gefaald heeft. Bovendien worden we blootgesteld aan een 'worst case scenario' van een steeds waarschijnlijker wordende Franse kredietafwaardering, waardoor ook de Franse garanties aan het EFSF niets meer waard zullen zijn en de Duitsers en Nederlanders het gat moeten opvullen tot de volledige € 1,7 biljoen.

De financiële markten konden nog leven met een EFSF van € 400 miljard, maar een verhoging met circa € 1,5 biljoen zal het risico voor de kredietpositie van Duitsland en Nederland tot een onaanvaardbare hoogte drijven. De andere mogelijkheid is de schulden onbeperkt te laten opkopen door de ECB (iets waar bijvoorbeeld de SP voor pleit), maar dat wil de bank niet omdat de koers van de euro hiermee nog verder onder druk zal komen te staan en uiteindelijk enorme inflatie het gevolg zal zijn.
Wat er nu dreigt te gebeuren is dat de financiële markten, nu het risico vrijwel volledig op Duitsland en Nederland is afgewenteld, simpelweg Italië en Spanje 'overslaan' en zich richten op de enige twee landen op wier schouders het lot van het complete euro experiment rust.

Straks niemand meer over om ons te redden
Met hun de facto overgave afgelopen week hebben de regeringen in Berlijn en Den Haag werkelijk onvoorstelbare risico's genomen door het lot van hun eigen economieën en financiën over te leveren aan Italië, Spanje en ook Frankrijk, in de hoop dat deze landen zich deze keer wél aan de afspraken houden en werk maken van serieuze hervormingen en bezuinigingen. Tot nu toe is daar echter nog helemaal niets van te bespeuren, waardoor onze ergste nachtmerrie bewaarheid lijkt te gaan worden, namelijk dat straks ook ons geld op is en we ons moeten aansluiten bij de schuldenlanden. Alleen dan is er niemand meer over om ons te redden.

Rogers: 'Financiële Armageddon komt in ieder geval'
De bekende Amerikaanse superbelegger Jim Rogers gelooft daarom dat de EU een crash niet meer kan voorkomen. De gekozen oplossing, het massaal redden van de banken via het EFSF / ESM, vindt hij volkomen verkeerd. 'Nu kunnen de banken nóg meer geld lenen. Het probleem is daarmee niet opgelost maar juist groter geworden. De mensen moeten ermee ophouden geld uit te geven dat ze niet hebben. De oplossing voor de te hoge schulden is niet het maken van nóg meer schulden.'
'Alles wat de overeenkomst in Brussel bewerkt is dat de banken de kans krijgen om voor een poosje nog meer schulden te maken.' Ook Rogers waarschuwt dat het gevolg van de gekozen 'oplossingen' is dat de Duitsers (en Nederlanders) over een paar jaar net als de rest van de eurozone geen geld meer hebben. 'Het financiële Armageddon komt in ieder geval,' is zijn conclusie.

XanderBron: xandernieuws

Voeg toe aan: