Zoeken
 


De val van de (Amerikaanse) middenklasse

Laatste wijziging: dinsdag 30 oktober 2012 om 09:15, 2754 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 30 oktober 2012

De middenklasse heeft het economisch bijzonder moeilijk de laatste jaren. Dit proces zet zich al verschillende decennia door. Inkomens stagneren of dalen terwijl de kostprijs voor levensnoodzakelijke goederen stijgt. Dit proces treft vooral de middenklasse die zijn koopkracht zienderogen ziet afnemen. Dit proces is gelijkaardig in Europa als in Amerika, maar over Amerika zijn er meer gegevens te vinden. Vandaar onderstaande grafieken over de val van de (Amerikaanse) middenklasse.

Het gemiddelde huishoudinkomen stagneert al vele tientallen jaren. De laatste 10 jaar gaat het zelfs achteruit. Het huishoudinkomen steeg 1,6 % tussen 2001 en 2007 en daalde zelfs 4,2 % tussen 2007 en 2009.

http://www.fininfo-be.com/wp-content/uploads/2012/10/Gemiddeld-huishoudinkomen-VS1.jpg
Afbeelding 1.1: Median household income has declined over past decade, had stagnated for previous 20 years
Klik hier voor een grotere weergave

Het aandeel van de totale bevolkingsinkomsten dat naar de middenklasse gaat, daalt zienderogen. Dit komt door de stagnatie van het inkomen van de middenklasse en de stijging bij de rijken. In 1968 verdienden de middenklasse nog 53,2 % van het nationaal inkomen. Tegen 2010 was dit al gezakt tot 46,5 %.

http://www.fininfo-be.com/wp-content/uploads/2012/10/Percentage-middenklasse-VS.jpg
Afbeelding 1.2: Share of the nation's income going to the middle class has been declining for decades
Klik hier voor een grotere weergave

Het inkomen van de middenklasse stagneert niet alleen, het aandeel van de middenklasse in de bevolking neemt zelfs af. Deze trend is dalend sinds 1970. Dit komt doordat deze stagnerende inkomsten gepaard gaan met de stijging van de voornaamste kosten voor deze bevolkingsgroep. Zo steeg de prijs voor gas met 18 % tussen 1970 en 2009, onderwijs met 80 %, gezondheidszorg met 50 %,… en ga zo maar verder.

De schulden van de middenklasse zijn dan ook exponentieel gestegen. Families stapelen de schulden op om het verlies aan inkomen te compenseren. De gemiddelde schuld verdrievoudigde tussen 1989 en 2010 van $ 25.000 naar $ 75.000.

http://www.fininfo-be.com/wp-content/uploads/2012/10/Gemiddelde-huishoudschuld-VS.jpg
Afbeelding 1.3: Families' debt levels are also increasing
Klik hier voor een grotere weergave

De middenklasse heeft het dus moeilijk om het hoofd boven water te houden. Enkel een definitieve oplossing voor de huidige financiële crisis kan de middenklasse de nodige ademruimte geven om terug te herstellen.

Ronald Hendrickx – www: Fininfo-be – Twitter: FininfobeBron: goudportal

Voeg toe aan: