Medische misleiding van de mensheid

Laatste wijziging: maandag 22 augustus om 10:13, 3906 keer bekeken
 
Groningen, maandag 22 augustus 2011

BEGEERTE,  oorzaak van oorlogen en ziekten.

De mensen proberen op alle manieren zoveel mogelijk geld binnen te krijgen, ook al gaat dit ten koste van de medemens. Het liefst wil men er dan ook nog zo min mogelijk voor doen. Om rijk te worden, misleidt men de ander zonder gewetensbezwaar. Men leeft ten koste van de ander. Ik vind dit psychopathisch.

In de dierenwereld is het een natuurlijke zaak dat de één de ander opeet om in leven te blijven en daarmee houden zij de natuur vaak in balans. Maar zelfs dieren vernietigen daarbij niet meer dan zij nodig hebben. De mens ziet dit echter ruimer; de wereld zit vol met instellingen die de begeerte als leidraad hebben. Het zijn vaak machtige instellingen die onze fysieke wereld beheersen, of delen daarvan, in de hoop uiteindelijk de hele wereld te kunnen overheersen. Dit is macht en men beseft niet dat dit zelfs tot een atoombom heeft geleid.

Misbruik van macht heeft kwalijke gevolgen; de Westerse Wereld.
De westerse wereld is bezeten van macht, vooral Amerika en vele andere landen volgen bereidwillig. Begrijpen ze niet dat onmacht het gevolg is? Dat heeft Japan al mogen ervaren met de atoombom, maar of men ervan geleerd heeft is de vraag.

De Tweede Wereldoorlog schijnt door de Rockefeller-foundation in gang gezet te zijn. William Avery Rockefeller, ‘Big Bill’ genoemd, is in begin 1900 rijk geworden met de verkoop van een eigengemaakte vloeistof die mensen sterk zou maken. Hij deed zich voor als arts (Doctor W.A. Rockefeller, gevierd kankerspecialist), wat hij niet was.

Daarna heeft hij de farmaceutische en wapenindustrie onder zich gekregen en daarmee heel veel macht. De wapenindustrie in Duitsland is ook door deze Rockefeller foundation(1) bevoorraad en zij beiden hebben de Tweede Wereldoorlog via Duitsland weten te stimuleren. Rockefeller en Rothschild hebben samen ook de FED (De centrale bank van de Verenigde Staten) gevormd, die niet functioneert in dienst van, maar ten koste van de mensheid.

De kwakzalverij van de reguliere medici.
De bedoeling is dat artsen en specialisten de mensen helpen te genezen. Maar tijdens mijn huisartsenpraktijk merkte ik dat ik alleen symptoomtherapie  toepaste!!!  Dit betekent dat de klachten door giftige medicijnen verdoofd worden. De mensen genazen niet en hadden steeds last van de bijwerkingen van de medicijnen. Dit heb ik op de universiteit geleerd.

Symptomatologie en symptoomtherapie..!
Symptomatologie is de leer waarbij via symptomen bepaald wordt wat er aan de hand is. Veel mensen zijn tevreden met een mooie Latijnse naam gegeven aan het symptoom(=de klacht waarmee u bij de arts komt), maar hebben niet in de gaten dat dit niets over de oorzaak zegt. In de medische wereld zijn de ziektebeelden en de diagnose gebaseerd op een symptoom. De symptoomtherapie wordt op grote schaal toegepast en naar de oorzaak van de ziekte wordt niet of nauwelijks gezocht. In 10 minuten de oorzaak van de klacht te weten komen en deze behandelen is onmogelijk.

De giftige symptoomtherapie is voor artsen, specialisten en de farmaceutische industrie een eenvoudige en winstgevende onderneming ten koste van het leven van de medemens. In de homeopathie zoekt men via een complex aan symptomen met wat voor een vergiftigingsbeeld men te maken heeft. Door het juiste middel in een hoge (D12 of D30) potentie te geven, ontgiftigt men de patiënt. Bij de chronische intoxicaties moet men vaak langdurig geven. Chronische kwikvergiftigingen veroorzaken  M.S., kanker of dictators.

Artsen die met vitaminen mensen probeerden te genezen, werden vroeger tegengewerkt of geëlimineerd door de Rockefeller foundation(1). Nu heeft de Rockefeller foundation veel artsen onder zich die de giftige medicatie van de farmaceutische industrie voorstaan en alle gezonde behandelmethoden op alle manieren tegenwerken. Een voorbeeld is de ophef na de publicatie over de giftige cholesterolverlagende middelen en de discussie op TV (bij Radar). Tijdens de eerste discussie in het TV programma van Radar kwamen de tegenstanders van de giftige medicatie niet aan het woord. Bij het tweede interview van Radar kwamen zij wel aan het woord en werden de cholesterolverlagende middelen veroordeeld (2,7,8,9,10). Men moest een derde discussie arrangeren om de artsen en specialisten het recht te geven de medemens te blijven vergiftigen.

Op deze manier blijft de mensheid ziek en worden  artsen, specialisten, apothekers, ministers en de farmacie zeer  rijk. Het vertrouwen hebben in de artsen en specialisten is moeilijk op te brengen, vooral in een chronische situatie.

Sinds de tweede wereldoorlog is er volgens Prof. Dunning (een interview op een zondagochtend via de radio in augustus 2009) geen vooruitgang geboekt in de bestrijding van kanker en hart en vaatziekten. Hij vergat er bij te vertellen dat sterfte door medicijnvergiftiging op de derde plaats staat. In Amerika sterven door medicijnvergiftiging 200.000 mensen per jaar. In Nederland sterven er in verhouding net zoveel.

In Nederland wordt op alle medische universiteiten geleerd giftige medicijnen voor te schrijven. De patiënten worden op grote schaal vergiftigd. Door de term “geneesmiddel” te gebruiken is men de mensen ernstig aan het misleiden. De farmaceutische industrie wordt er rijk van en geeft daarom vaak mooie vakanties aan de artsen en specialisten onder het mom van een opleiding over de (giftige) medicijnen (die zij medicijnen of geneesmiddelen durven noemen). Op de TV wordt vaak reclame gemaakt over symptoombestrijdende medicijnen.

De meeste artsen en specialisten hebben geen kennis van de biochemie en de orthomoleculaire geneeskunde(= de wetenschap van gezonde vitaminen en mineralen). Ondanks het feit dat een officiële instelling, het TNO, regelmatig heeft aangetoond dat de voeding ernstig tekort schiet aan vitaminen en mineralen, wordt dit ontkend door ondeskundige medici. Deze ondeskundige medici hebben de steun van een ondeskundige minister en inspecteur van volks(on)gezondheid. Men durft zelfs te beweren dat te veel vitaminen innemen gevaarlijk is. Dan mag u dus zelfs niet eten. Dit is allemaal de invloed van de farmaceutische industrie en de Rockefeller foundation sedert 1900.

Zij willen dus niet dat  mensen genezen.

Een tekort aan vitaminen kan levensgevaarlijk zijn, een teveel kan geen kwaad. Met vitaminen en mineralen helpt men de mens genezen  en dat is al vele malen bewezen. Vitamine C in hoge hoeveelheden beschermt u tegen infecties, allergie en kanker. Osteoporose (=botontkalking) is een gevolg van een tekort aan vitamine D (en zon) en niet van kalk. De artsen en de farmacie proberen met geweld kalk de botten in te jagen, waardoor u darmen stuk gaan en de botten niet verbeteren. Een vitamine D injectie en druppels helpen veel beter. De mensheid wordt door medici, onder leiding van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Geneeskunde (=KNMG) en de minister van volksgezondheid  steeds zwakker gemaakt. De mensheid betaalt en is er voor verzekerd om vergiftigd te worden en veel mensen zijn er nog trots op dat zij zoveel gif slikken.

Als de mensen gezonder gemaakt zouden worden, dalen de premies voor de gezondheidszorg en kunnen farmaceutische fabrieken failliet gaan.

De namen ‘KNMG’ en ‘Minister van Volksgezondheid’ vind ik onjuist. Gezien hun handelingen past beter: KNMK = Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Kwakzalverij en de Minister van Volksongezondheid. Indien de minister en de KNMG niet inzien waar ze mee bezig zijn, dan is er gebrek aan inzicht, mogelijk door het drinken van melk en een tekort aan vitamine B3. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde staat niets over genezing maar staat vol artikelen die niets met genezing te maken hebben en verder vullen vele reclames over giftige medicijnen het blad. Een cliënt met scheurbuik  b.v. werd nauwelijks herkend en dan geeft men 3 x100 mgr vitamine C in plaats van 3 x 1000 mgr. (Zie HIER op de site een volledig en schitterend artikel over Vitamine C!)

Andere oorzaken voor de slechte kwaliteit van voedsel:

 1. Door de kunstmest moest alles harder groeien, maar de inhoud en de vitaliteit van de voeding is sterk afgenomen. Afname per 100 gram:

Broccoli: 

Calcium

eerst 103

nu 33

– 68%

 

Foliumzuur

eerst  47

nu 23

– 51%

 

Magnesium

eerst  26

nu 22

– 15%

Aardappel

Calcium

eerst 14

nu  4

-  71%

 

Magnesium

eerst 27

nu 18

– 33%

Spinazie  

Calcium

eerst 62

nu 19

– 69%

 

Vitamine C

eerst 51

nu 21

– 59%

Appels

 Vitamine C

eerst 5

nu 1

– 80%

Aardbeien

Calcium

eerst 21

nu 18

– 14%

 

Vitamine C

eerst 60

nu 13

– 78%

Bananen

Foliumzuur

eerst 23

nu 13

– 81%

 

Magnesium

eerst 31

nu 27

- 13%

 

Vitamine B6

eerst 330

nu 27

- 92%

 

Kalium

eerst 420

nu 327

– 22%

Wortels

Magnesium

eerst 21

nu 9

– 59%

Magnesium zit in 300 processen in het lichaam en is van groot belang om de bloeddruk normaal te houden en de mens ontspannen. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden van tekorten.

2. Manipulatie van de voeding, zodat bepaalde bacteriën en insecten dit niet kunnen verteren. Denkt u dan dat u het wel kan verteren?

3. Door afname van uw weerstand, krijgen bacteriën hun kans met als gevolg een antibioticum. Deze vormen schimmels in uw darmen, waardoor  opname van uw voedsel belemmerd wordt. Dit is allemaal gunstig voor de farmacie, die ten koste van uw gezondheid leeft en niet wil hebben dat u beter wordt.

Acupuntuur, een voorbeeld van hoe het WEL kan!
De acupunctuur in China is ouder dan de westerse medische behandeling. De acupunctuur behandeling hoort gepaard te gaan met de inname van allerlei soorten kruiden en middelen waar vitaminen in zitten. Deze behandelingen hebben door de eeuwen heen een goed resultaat en bij lange na niet zoveel doden als onder de westerse medische therapie. China behoort met Jordanië, Nigeria, Angola, De Zuid-Afrikaanse Republiek, Malawi en de Verenigde Arabische Emiraten tot de landen die de farmaceutische lobby hebben afgeworpen.

Vóór 1900 behandelden de artsen de patiënten vaak met vitaminen en mineralen met een positief resultaat. Toen werden de mensen geleidelijk wat ouder. Het is vooral de hygiëne die de mensen langer lieten leven. Dit wordt nu overdreven. De kwaliteit van leven gaat sterk achteruit. Dr. Semmelweis ontdekte in 1847 de oorzaak van de kraamvrouwenkoorts. Hij was, voordat hij bij de zwangere vrouwen een inwendig onderzoek deed, met zijn handen met lijken bezig. Daardoor had hij gevaarlijke bacteriën op zijn handen en bracht deze in de schede. Het is van belang de oppervlakkige laag van de handen af te wassen. Wast men teveel, dan komen de bacteriën van de diepere huidlagen vrij.
Daarom ook zijn handschoenen bij operatie noodzakelijk. Tijdens mijn opleiding moesten we onze handen op een petrischaal met agar (= voedingsbodem waarop bacteriën groeien) even plaatsen. Daarna moesten we onze handen flink wassen en weer op een andere voedingsbodem drukken. Bij de tweede voedingsbodem kwamen veel meer kolonies van bacteriën te voorschijn.

Tegenwoordig probeert men alle soorten bacteriën te doden met antibiotica en daarmee gaan ook de goede noodzakelijke bacteriën dood die onze vitaminen maken in de darmen. Onze darmen komen vol met schimmels te zitten en daardoor neemt de opname van goede voedingsmiddelen af. Het is van belang dat we, door goede voeding en de tekorten aan vitaminen en mineralen aan te vullen, onze weerstand ondersteunen. Door homeopathische vaccins, nosoden genoemd, (niet door giftige injecties van vaccins) kunnen we specifiek onze weerstand verhogen.

Het veroordelen van de Chinese therapie en andere vormen van onschuldige behandelmethoden (vaak met goed resultaat) door de vereniging tegen de kwakzalverij is een uiting van ernstige ondeskundigheid en domheid van deze artsen die zelf over lijken gaan en daar altijd een excuus voor hebben. En het zijn deze artsen en ministers die gezonde effectieve behandelmethoden, in samenwerking met artsen van de misdadige Rockefeller-foundation, aan banden willen leggen zodat de mensheid steeds zieker wordt en zij meer verdienen. Het enige doel lijkt daarbij de wereld-overbevolking te doen afnemen.

De arts en zijn artseneed!
Bij het afleggen van de artseneed belooft de arts zijn patiënt geen schade toe te brengen. Het blijkt dat als artsen gaan staken, de sterftecijfers gaan dalen..! Ze vormen zelfs de derde doodsoorzaak na sterfte door hartvaatziekten en kanker, door de behandeling met de giftige medicijnen De moderne geneeskunde verlengt dus niet het leven van de patiënten, geneest ze niet en maakt ze ziek met hun giftige medicatie. Veel medische behandelingen zijn schadelijk en vaak nutteloos. Oorzaak: de opleiding op de universiteiten geeft onvoldoende onderricht over de  (brood) nodige en gezonde toepassing van vitaminen en mineralen. (klik HIER voor een artikel over deze eed van Hypocrates)

Wat voor ziekten en ellende kunnen we krijgen door de reguliere medische behandeling?

 1. Geen genezing van hart- en vaatziekten en kanker, maar behandeling met giftige medicatie. Sterfte op 1e en 2e plaats.
 2. Vergiftiging door de vele medicijnen tot sterfte toe. (3e plaats).
 3. Gebruik van giftige kwikvullingen in het gebit.
 4. Ernstige tekorten aan vitaminen en mineralen, zowel door tekorten in de voeding als door remming in de opname door de giftige medicatie,  melk en cola.
 5. Verminkingen en sterfte door nutteloze operaties.

Voorbeelden  van giftige medicijnen:

Verschillende medicijnen nemen artsen zelf niet in vanwege de bijwerkingen..! Dit zijn bijvoorbeeld:

 1. Maagzuurremmende middelen zoals ‘Nexium’, omdat er dan meer kans bestaat op longontsteking, osteoporose en toename van fracturen. Daarnaast remt het ook de opname van vitamine B12 waardoor vermoeidheid en dementering ontstaat.
 2. Pijnstillers zoals ‘Celebrex’ en aspirine kunnen maagbloedingen en nieraandoeningen geven terwijl de eerste ook een verhoogde kans op hartaandoeningen veroorzaakt.
 3. Efedrine-preparaten geven verhoging van de bloeddruk, hartaanvallen, prostaataandoeningen en glaucoom.
 4. Sommige anti-astmamiddelen, zoals ‘Seretide’, veroorzaken in de VS 5000 sterfgevallen per jaar.

Medicijnen die meer kwaad dan goed doen (14):

 1. Statinen: de Harvard universiteit kwamen tot de conclusie dat statinen geen levens redden en juist de oorzaak zijn van hartproblemen. Ze worden ook als een mogelijke oorzaak gezien van de ziekte van Parkinson (Lancet,2007;369:268-269). Ze kunnen na een jaar nog spierpijn en spierafbraak veroorzaken. (zie artikel over cholesterol: www.jbeunk.nl )
 2. Aspirine: dit middel wordt regelmatig gebruikt om het bloed dunner te houden en daarmee hartaandoeningen te voorkomen. Er zijn andere methoden mogelijk die gezonder zijn, want aspirine kan maagbloedingen veroorzaken. Jaarlijks vinden hierdoor 100.000 sterfgevallen plaats in de wereld. Het veroorzaakt een verhoogde kans op beroerte te geven bij mensen ouder dan 75 jaar (Lancet Neurol,2007;6:487-493).
 3. Maagzuurremmende medicijnen: het maagzuur hebben we nodig om het voedsel te kunnen verteren. Wereldwijd wordt hier 2,2 miljard aan verdiend door de farmaceutische industrie, waardoor de mens zieker wordt door een slechtere vertering van het voedsel. De slijmlaag is te dun wegens een tekort aan aminozuren door een slechtere vertering. Gebruik van l-glutamine poeder maakt de mens sterker en heft de maagproblemen op. Sporters gebruiken hier veel van. De maagzuurremmende middelen remmen ook de opname van vitamine B12, waardoor moeheid en dementering ontstaat. Het maagzuur hebben we ook nodig om schadelijke bacteriën te doden.(JAMA,2005;294:2989-2995 + Arch Intern Med, 2007;167:950-955)
 4. Antidepressiva: ze helpen niet tegen klinische depressie. Vitamine D3 helpt goed tegen de winterdepressie. Veel antidepressiva zijn niet effectief, maar verhogen de kans op zelfmoord, beroerte en vroegtijdige sterfte.
 5. Ultracaïne en septanest: dit zijn een verdovingsmiddelen die door 80 % van de tandartsen gebruikt wordt en levensgevaarlijk zijn. Men herkent het vaak niet omdat de klachten vaak pas optreden na 2 maanden. Veel tandartsen ontkennen de bijwerkingen, terwijl ze duidelijk aangegeven worden door de farmacie.

De Europese autoriteiten zijn ondeskundig omtrent de gezondheid van de mens. Toch bepalen zij, samen met de ondeskundige Nederlandse artsen, specialisten en artsen van de farmaceutische industrie, hoeveel gezonde vitaminen, mineralen, aminozuren en micro-nutriënten de mensen mogen binnen krijgen. Dit wil zeker de farmaceutische industrie tot een minimum beperken  opdat de mensen niet gezond worden en/of ziek blijven.(11)

De positieve kant van het medisch handelen.
In acute situaties heeft medisch handelen zijn nut en kan levensreddend zijn. Zelfs giftige medicatie kan dan nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de brandwond behandelingen, de ongevallen en de fractuur behandelingen, de traumata, de ernstige bacteriële infecties, blinde darmontstekingen en maagperforaties. Er zijn nog veel grotere mogelijkheden waarin de reguliere gezondheidszorg goed kan helpen, maar dan zal een opleiding in de biochemie en orthomoleculaire geneeskunde plaats moeten vinden. De artsen zullen meer tijd moeten besteden om de tekorten in de voeding en de opname bij de cliënt te bepalen en aan te vullen. Veel artsen kiezen dit beroep om de mensen te helpen genezen, maar dan zullen bovenstaande opleidingen op de universiteiten anders  moeten worden waarbij  de macht van de farmaceutische industrie beperkt blijft.

Ontgoocheling bij veel huisartsen over het gebrekkige resultaat van hun handelen heeft hen er toe gebracht de complementaire praktijk te gaan uitoefenen. Ikzelf ben daar een voorbeeld van.

Literatuur:

 1. Censuur, wat u niet mag weten over uw gezondheid. Dr. Gabor Lenkei. ISBN978-90-814111-1-0.
 2. Malignant Medical Myths, Why medical treatment causes 200.000 deaths in the USA each year and how to protect  yourself. J. M. Kauffman, Ph.D. ISBN 0-7414-2909-8.
 3. DETOXIFY or DIE; Sherry A.Rogers, M.D. ISBN1-887202-04-8
 4. Cancer by Matthias Rath, M.D. ISBN 09679546-2-2.
 5. DEATH BY MEDICINE, Gary Null, PhD. ISBN 978-1-60766-002-6.
 6. Medisch Dossier, no:9, Oktober 2010, jaargang 12, pag. 1-13.
 7. De Cholesterolleugen: Prof.Dr.Walter Hartenbach. ISBN 90-202-4394-2.
 8. The cholesterol HOAX,101+lies. Sheldon Zerden.ISBN 0-9640104-2-9.
 9. LIPITOR, Thief of Memory. Dr.Duane Graveline. ISBN 1-4243-0162-9.
 10. The great cholesterol con. Anthony Colpo. ISBN 978-1-4116-9475-0.
 11. Death by Prescription, Ray D.Strand,M.D.ISBN 978-0-7852-8828-2. Een zeer waardevol boek waarin de gevaren van de  giftige reguliere medicatie beoordeeld wordt en het belang van vitaminen en mineralen.
 12. What Your Doctor Doesn’t Know About Nutritional Medicin May Be Killing You. Dr. Ray D.Strand, M.D.ISBN 978-0-7852-8828-2
 13. In 1,2,3,11 en12 (in vele andere bovenstaande boeken) staan honderden literatuurverwijzingen.
 14. Bijwerkingen, waarvan sommige dodelijk kunnen zijn. Het ware gezicht van de farmacie. Dr. John Virapen, ISBN: 9789079871238. NUR: 879.


http://www.jbeunk.nl

Verschenen in: Orthofyto 88


Bron: wanttoknow.nl