Kerk niet klaar voor grote eindtijd misleiding

Laatste wijziging: dinsdag 7 februari om 09:22, 3274 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 7 februari 2012

Het grootste deel van de wereldwijde christelijke Kerk slaapt nog steeds en is niet klaar voor de snel dichterbij komende grote eindtijd misleiding. Dat vindt althans L.A. Marzulli, één van de bekendste voormannen van evangelisch Amerika. Hij wijst in dit verband op New Age aanhangers, die al jaren gespannen wachten op het jaar 2012, omdat volgens hen dan het 'sterrenvolk' -oftewel: buitenaardse wezens- zich aan de wereld zullen bekendmaken en de planeet zullen redden van een wisse ondergang.

Het bestaan van UFO's en aliens is voor de meeste mensen, en zeker christenen, ondanks het de laatste jaren sterk toegenomen aantal waarnemingen door soms honderden mensen tegelijk op z'n best nog steeds een vaag verhaal dat je niet al te serieus moet nemen. Onterecht, vindt L.A. Marzulli, en met hem diverse andere christelijke researchers en wetenschappers. De in de Bijbel voorzegde 'grote misleiding' in de eindtijd, waardoor velen van hun geloof zullen afvallen, zou volgens hem heel goed kunnen bestaan uit een publieke verschijning van enorme UFO's, bestuurd door wezens die zullen beweren van andere planeten afkomstig te zijn.
 
'Ascension' rond 21-12-2012

In de New Age wereld richten velen zich daarbij op het inmiddels vrijwel iedereen bekende einde van de 'lange' Mayakalender op 21 december 2012. Ergens rond deze datum verwachten zij de 'ascension', in hun eigen verklaringen de 'opstijging' van de mensheid naar een nieuwe dimensie of een verhoogd bewustzijn. In christelijke termen betekent 'ascension' niets anders dan 'hemelvaart' (Ascension Day: Hemelvaartsdag).
 
Op 'The 2012 scenario', één van de vele New Age sites rond dit onderwerp, staat dat de 'sterrenvolken' klaar staan om rond 21 december in te grijpen op Aarde. Op een nog onbekende datum zal naar alle waarschijnlijkheid president Barack Obama openlijk aankondigen dat de wereld contact heeft met buitenaardse wezens en dat zij ons al jaren bezoeken in al dan niet onzichtbaar gemaakte ruimteschepen (UFO's). De mensheid zal dan te horen krijgen dat er op veel planeten in het heelal ander intelligent leven bestaat.
 
Channelers, Obama en de vijfde dimensie

Sommige hoge New Agers noemen zich 'channelers', doorgevers van boodschappen die naar hun eigen zeggen afkomstig zijn van hoog ontwikkelde geestelijke wezens of wezens die bestaan in een andere dimensie. Vooraanstaande 'channelers' beweerden enkele jaren geleden dat ze van hun 'bronnen' hadden gehoord dat de toen net gekozen Amerikaanse president Obama de leider zou worden die de wereld eindelijk in het 'tijdperk van licht' zou brengen.
 
Behalve New Agers zouden ook wetenschappers, militairen en andere hoge officials al velen jaren contact hebben met buitenaardsen. Veel van de wezens die hun boodschappen en opdrachten 'channelen' aan hun menselijke ontvangers zouden reeds in de 'vijfde dimensie' leven, de dimensie waar straks alle hier gereed voor zijnde mensen naar zullen 'opstijgen'.  
 
Sterrenvolken: automatisch goedaardig?

Veel New Agers lijken automatisch aan te nemen dat de 'sterrenvolken' goedaardig zijn en ons komen helpen. Maar komen deze wezens écht van andere planeten? Hoe weten we dat ze zijn wie of wat ze beweren te zijn? Hoe kunnen we ooit controleren dat wat ze ons voorspiegelen de waarheid is? Volgens L.A. Marzulli zullen 'zij' inderdaad met grote 'geschenken' komen, bijvoorbeeld een alternatieve energiebron die het aanzien van de hele wereld totaal zal veranderen.


En wat als ze de mensheid een implanteerbare chip aanbieden die ons DNA op zodanig wijze verandert dat we nooit meer ziek worden en 500 jaar oud kunnen worden? Marzulli, die zegt dat mensen hiermee zullen veranderen in 'nephilim', geeft toe dat dit scenario vergezocht lijkt, maar dat het desalniettemin de profetieën in het Bijbelboek Openbaring over het 'teken van het Beest' zou kunnen vervullen. 'Kunt u zich de verschijning van 5 kilometer grote moederschepen voorstellen, hoogstwaarschijnlijk pal na (of tijdens) een oorlog in het Midden Oosten? Het zou de ultieme omwenteling zijn en velen zullen onmiddellijk accepteren wat hen (door de buitenaardsen) wordt aangeboden.'
 
Contact met geesten

De mogelijkheid dat geesten boodschappen doorgeven wordt ook in de Bijbel beschreven. God verbiedt het mensen echter om contact met deze geesten -in de New Age wereld vaak 'geleidegeesten' genoemd- te zoeken, omdat ze afkomstig zijn uit een kwaadaardige dimensie en erop uit zijn mensen te misleiden. Daarom wordt gelovigen de opdracht gegeven om niet iedere geest te vertrouwen, maar hen te beproeven of zij daadwerkelijk namens God spreken (1 Joh.4:1). Daarnaast spreekt de Bijbel op talloze plaatsen over de mogelijkheid dat geesten mensen in bezit nemen en/of door hen 'spreken'. Volgens Marzulli lijkt dat verdacht veel op wat 'channelers' schrijven over hun contact met 'geleidegeesten' of andersoortige 'verheven' wezens.
 
In dit verband wijst hij ook op de waarschuwing van Paulus aan Timoteüs: 'Maar de (heilige) Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen...' (1 Tim.4:1). Aan de gelovigen in Tessalonica schreef Paulus al dat de komst van de 'wetteloze' (mens / Antichrist) gepaard zal gaan met satanische 'krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen', die door veel mensen aanvaard zullen worden omdat zij de waarheid over de werkelijke bron hiervan niet willen geloven. 'Daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven...' (2 Tess.2:11)
 
'Redding' uit heelal tijdens wereldoorlog?

Die grote dwaling zou volgens L.A. Marzulli en andere christelijke researchers zoals de onlangs overleden David Flynn heel goed kunnen bestaan uit de komst van wezens in UFO's, die mogelijk op het moment dat er een nieuwe Wereldoorlog gaande is aan de hemel zullen verschijnen en zich voor zullen doen als de 'redders' van de mensheid (1). Dat zal dan overigens niet voor het eerst zijn, want volgens de Bijbel daalden al in de periode vóór de Zondvloed wezens (uit het heelal / uit een andere dimensie) af naar de Aarde om zich te bemoeien met de mensheid en zich zelfs met hen te vermengen, waardoor de 'nephilim' ontstonden. De mensheid werd daardoor zó corrupt, dat God niets anders kon doen dan besluiten tot een vrijwel totale uitroeiing.
 
CNN over mogelijke UFO's bodem Baltische Zee

Mocht u dit nog steeds allemaal fantastische onzin vinden: lees dan eens het recente artikel over de in 2005 in Bosnië ontdekte piramides, waarin talloze bewijzen zijn gevonden voor een eeuwenoude hoogstaande ('sterren'?)beschaving. En wat te denken over een in januari op CNN uitgezonden reportage over een zeer ervaren commercieel duik/bergingsteam dat op de bodem van de Baltische Zee de wrakken van twee UFO's lijkt te hebben gelokaliseerd. Het grootste object heeft de omvang van een Jumbo Jet en lijkt bizar genoeg op de 'Millennium Falcon', het bekende ruimteschip uit de eerste 'Star Wars' films.
 
Deze opmerkelijke ontdekking is voer voor sommige complotdenkers die al enige tijd beweren dat zaken die in science fiction films als fantasie worden gepresenteerd in werkelijkheid ook écht bestaan. Hoe u er ook tegenaan kijkt: het is inmiddels 2012, dus mocht u al deze zaken nog steeds afdoen als complete nonsens - als zowel talloze New Agers als christelijke researchers zoals L.A. Marzulli gelijk blijken te hebben, dan wacht u mogelijk al op korte termijn een bijzonder -en waarschijnlijk zeer onaangenaam- ontwaken.

 
 
(1) LA MarzulliBron: xandernieuws